ldcf.net
当前位置:首页 >> (2.6%2x)0.4=1 x等于多少 >>

(2.6%2x)0.4=1 x等于多少

(2.6-2x)÷0.4=1 2.6-2x=0.4 2x=2.6-0.4 2x=2.2 x=2.2÷2 x=1.1

(2.6一2x)÷4=0 因为结果是等于0,所以这里除以4是没意义的。直接就可以得出,2.6-2x=0,所以x=1.3. 运算过程是 (2.6一2x)÷4=0 解:2.6-2x=0 2x=2.6 x=1.3 望采纳

2.6-2x=1 -2x=1-2.6 x=(1-2.6)/-2 x=0.8

①(0.4x+3)×6=25.2, (0.4x+3)×6÷6=25.2÷6, 0.4x+3=4.2, 0.4x+3-3=4.2-3, 0.4x=1.2, 0.4x÷0.4=1.2÷0.4, x=3;②127.5÷(2x+3)=15,127.5÷(2x+3)×(2x+3)=15×(2x+3), 15×(2x+3)=127.5, 15×(2x+3)÷15=127.5÷15, 2x+3=8.5, 2x...

8(x–1.5)=x+0.6 解:8x+1.5=0.6x 7x=12.6 x=1.9

(1) x=±2 (2) 不共线,理由见解析 (1) =(x,1), =(4,x).∵ ∥ ,∴x 2 -4=0,即x=±2.∴当x=±2时, ∥ .(2)当x=-2时, =(6,-3), =(-2,1),∴ ∥ .此时A,B,C三点共线,从而,当x=-2时,A,B,C,D四点在同一条直线上.但x=2时,A,B,C,D四点不共线.

(1)x 2 +3x=4,变形得:x 2 +3x-4=0,即(x-1)(x+4)=0,可得x-1=0或x+4=0,解得:x 1 =1,x 2 =-4;(2)x(2x+3)=4x+6,变形得:x(2x+3)=2(2x+3),即(x-2)(2x+3)=0,可得x-2=0或2x+3=0,解得:x 1 =2,x 2 =- 3 2 ;(3)x 2 -2...

(1)令x=1,得a 0 +a 1 +a 2 +a 3 +a 4 +a 5 +a 6 =(2×1-1) 6 =1;(2)令x=-l,得a 0 -a 1 +a 2 -a 3 +a 4 -a 5 +a 6 =[2×(-1)-1] 6 =729;与(1)式相加,得2a 0 +2a 2 +2a 4 +2a 6 =730,解得a 0 +a 2 +a 4 +a 6 =365,故答案为:1,36...

2/3x+3/4x=1/6 17/12x=1/6 x=1/6×12/17 x=2/17

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com