ldcf.net
当前位置:首页 >> %3.14x32.2+6.28x(",1)用简便方法算 >>

%3.14x32.2+6.28x(",1)用简便方法算

-3.14x32.2+6.28x(-22.1) =-3.14x(32.2+44.2) =-3.14x66.4 =-(188.4+18.84+1.256) =-(200-11.6+20-1.16+1.256) =-(221.256-12.76) =-(201.256+8.24) =-209.496

原式=-3.14×35.2+3.14×(-46.6)-3.14×18.2=-3.14(35.2+46.6+18.2)=-3.14×100=-314.故答案是:-314.

3.14x102-6.28 =3.14x102-3.14x2 =3.14x(102-2) =3.14x100 =314

3.14x35.2+6.28x23.3+1.57x36.4 =3.14x35.2+3.14x46.6+3.14x18.2 =3.14x(35.2+46.6+18.2) =3.14x100 =314

-3.14x35.2+6.28x(-23.3)-1.57x36.4 =-3.14x35.2+3.14x(-46.6)-3.14x18.2 =-3.14x(35.2+46.6+18.2) =-3.14x100 =-314

-3.14*32.2+6.28*(-24.3)-1.57*38.4 =-3.14×32.2-3.14×48.6-3.14×19.2 =-3.14×(32.2+48.6+19.2) =-3.14×100 =-314

提取公因数3.14,则原式变为 3.14X[-35.2+2X(-23.3)-0.5X36.4] =3.14X[-35.2-46.6-18.2] =3.14X(-100) =-314

原式 = 3.14*35.2 + 3.14*(-46.6)-3.14*18.2 =3.14*(35.2-46.6-18.2) =3.14*(-29.6) = -92.944 。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com