ldcf.net
当前位置:首页 >> "居家戒争讼,讼则终凶;处世戒多言,言多必失"这... >>

"居家戒争讼,讼则终凶;处世戒多言,言多必失"这...

居家戒争讼,讼则终凶; 处世戒多言,言多必失。 家庭成员之间,千万不能因互相争吵而引起诉讼,因为这样做,最终对家庭没有好处;待人接物,话不能过多,以免说话多了,必然会顾此失彼,或疏于考虑,有失分寸,得罪人又给自己惹上麻烦。

居家戒争讼 讼则终凶读音 居家戒争讼 讼则终凶读音如下: 居家戒争讼 讼则终凶 jū jiā jiè zhēng sòng sòng zé zhōng xiōng dú yīn

居家戒争讼,讼则终凶;处世戒多言,言多必失。勿恃势力而凌逼孤寡;毋贪口腹而恣杀生禽。乖僻自是,悔误必多;颓惰自甘,家道难成。狎昵恶少,久必受其累;屈志...

居家戒争讼,讼则终凶;处世戒多言,言多必失。 勿恃势力而凌逼孤寡;毋贪口...而是指一些爱搬弄是非的女人,象水浒里面的王婆).美丽的婢子漂亮的妾,这并不是...

居家戒争讼,讼则终凶;处世戒多言,言多必失。 勿恃势力而凌逼孤寡;毋贪口腹而恣杀生禽。 乖僻自是,悔误必多;颓惰自甘,家道难成。 狎昵恶少,久必受其累;...

有容乃大,无欲则刚。 少戒色,壮戒斗,老戒得。 不念居安思危,戒奢以俭。 人老心不老,人穷志不穷。 居家戒争讼,讼则终凶; 处事戒多言,言多必失。 天...

吃每一碗粥、每一碗饭时,应该想想这粥饭里有多少人的付出,多少能源的消耗,真...居家戒争讼,讼则终凶.处世戒多言,言多必失。毋恃势力而凌逼孤寡,勿贪口腹...

呵呵 这句话好像是出自 朱子家训 全文如下: 黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁。...居家戒争讼,讼则终凶;处世戒多言,言多必失。勿恃势力而凌逼孤寡;毋贪口腹...

居家戒争讼,讼则终凶;处世戒多言,言多必失。勿恃势力而凌逼孤寡;毋贪口腹...2010年,借王氏宗祠翻修的机会,特把这篇《家训》刻在两块石碑里(另一块是白话...

(原文):居家戒争讼,讼则终凶;处世戒多言,言多必失。(白话):人们住家,要慎防争斗诉讼!因为诉讼,无论胜败,总要伤财耗时,甚至破家荡产,所以结果总是凶多吉少...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com