ldcf.net
当前位置:首页 >> (43x20%)+〔3x(1除以9)〕等于? >>

(43x20%)+〔3x(1除以9)〕等于?

(1)20.52x-(1-0.52)x=80 20.52x-0.48x=80 20.04x=80 x=2000/501 (2)43x+7=32-2x 43x+2x=32-7 45x=25 x=5/9 (3)2(7x-5)=3 7x-5=1.5 7x=6.5 x=13/14

(1)2x+5=3(x-1),去括号得:2x+5=3x-3,移项合并得:x=8;(2)去分母得:2(x-2)=3(x+1),去括号得:2x-4=3x+3,移项合并得:x=7;(3)去分母得:6-2x+8=3x+9,移项合并得:5x=5,解得:x=1;(4)方程变形得:10x?202-x+12=3,去分母...

5x+18=43 5x=43-18=25 x=25/5=5 18-3x=15 3x=18-15= 3 x=3/3=1 x-20%X=5 也就是 x-0.2x=5 0.8x=5 x=5/0.8=40 (3x/4)+(x/6)=22 转化为(9x/12)+(2x/12)=22 (11x/12)=22 11x=22*12 x=22*12/11=2*12=24 X乘(1—75%)=3.2 x(1-0.75)=3.2 0.25x=3.2 x=3...

20-x=9 x=11 x+1.2=20 x=20-1.2 x=18.8 43-x=28 x=43-28 x=15

3.14x(1.2x2)^2x20x50 =3.14x0.36x1000 =1130.4cm^3 >1000cm^3=1升 所以能装满。

3x-30=150 3x=180 x=60 食堂运来面粉60千克 9...小明家中的一盏灯坏了,现想在两种灯裏选购一种,...第三个数乘2,第四个数除以2,得到结果都相等,应该...

4/9×3= 5÷1/3 = 1/2÷1/3 = 21/25÷42= 4/5×3/4 = 8.7×0.2= 4×0.25= 1/7×14= 2/3÷5/6= 1.25×8= 3/5÷5/8= ...

3x+四分之一=五分之三 解3x=3/5-1/4 3x=7/20 x=7/20÷3 x=7/60

(1) 6x4y2-12x3y+27x2y3 =3x2y·2x2y-3x2y·4x+3x2y·9y2=3x2y(2x2y-4x+9y2) (2)-x4y+x3y2-x2y3=-(x4y-x3y2+x2y3) =-(x2y·x2-x2y·xy+x2y·y2) =-x2y(x2-xy+y2) (3)xn+3xn-1+xn-2=xn-2·x2+xn-2·3x+xn-2·1 =xn-2(x2+3x+...

设刘老师买X枝钢笔 ,(20-X)只圆珠笔,依题意得 1.2(20-X)+3X=43.8 24-1.2X+3X=43.8 -1.2X+3X=43.8-24 1.8X=19.8 X=11 20-X=20-11=9

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com