ldcf.net
当前位置:首页 >> 辫和辨和辩的组词 >>

辫和辨和辩的组词

组词: 1、辫: 辫发。发辫。辫绳。辫髻。辫子。草辫。马尾辫。小辫子。揪辫子。抓辫子。抓小辫子。 2、辨: 辨别。辨认。辨析。辨证。辨正。辨识。辨别。辨护。辨白。敏辨。争辨。考辨。力辨。申辨。明辨是非。不辨菽粟。 3、辩: 辩论。争辩。...

biàn辩组词 辩论 争辩 分辩 逞辩 辩解 狡辩 声辩 雄辩 抗辩伏辩 置辩 辩诬 答辩 辩白 辩学 辩正 论辩 辩明 biàn辫组词 辫子 绦辫 发辫 辫发 南辫 辫髻 小辫 辫绳 解辫

辫:发辫、辫绳 辨:辩别、辨认 辩:辩护、辩驳、辩解 辫【biàn】: 1、发辫:把头发分股编成的带状物; 2、辫绳:分股交叉编成的像发辫一样的绳子;扎发辫用的头绳; 辩【biàn】: 1、辩别:对不同的事物在认识上加以区别; 2、辨认:分析辨别...

辨和辫是一组形近字。 辩的解释 [biàn ] 说明是非或争论真假:分~(亦作“分辨”)。争~。答~。~白。~驳。~护。~解(jiě)。~论。~士。~证。 辩,也是中国古代逻辑学术语,指对一个命题或论点的是非展开争论,亦泛指逻辑学。 《墨经·经...

“辩”的拼音:[biàn],词组有:证辩、知辩、置辩、辩护、辩驳 2. “辫”的拼音:[biàn],词组有:绦辫、解辫、辫子、辫髻、辫发 一、辩 [biàn] “辩”的解释:说明是非或争论真假:分辩(亦作“分辨”);争辩;答辩;辩白;辩驳;辩护;辩解(jiě);...

组词: 辫(辫子) 辩(争辩) 瓣(花瓣) 解析: 这三个均是左中右结结构,区别在中间的部分不一样,从而导致三个字的意思也不同,其中辫和辩的读音相同biàn ,瓣是bàn的读音。 辫:把头发分股编成的带状物。 辩:说明是非或争论真假。 瓣:组...

辨:辨别 辩:辩论 辫:辫子

辫子 [ biàn zi ] 【释义】:1.分股编紧的头发 2.用天然的头发或人造头发编的吊在脑后的东西,有时候和头上戴的假发连在一起或者附加在帽子上 3.比喻把柄 绦辫 [ tāo biàn ] 【释义】:发辫。 辫群 [ biàn qún ] 【释义】:满足某些辫关系的有限...

辩护 biàn hù [释义] ①(动)为了保护自己或别人;提出理由、事实来说明某种见解或行动是正确的;或是错误的程度不如别人所说的严重。 ②(动)法院审判案件时被告人为自己或辩护人为被告人申辩。 [构成] 并列式:辩+护 [例句] ~律师。(作定语...

花瓣

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com