ldcf.net
当前位置:首页 >> 不定积分(tAnx+Cotx)^2Dx= >>

不定积分(tAnx+Cotx)^2Dx=

∫ (tanx + 2cotx)² dx,展开可以了 = ∫ (tan²x + 4tanxcotx + 4cot²x) dx = ∫ tan²x dx + 4∫ dx + 4∫ cot²x dx = ∫ (sec²x - 1) dx + 4∫ dx + 4∫ (csc²x - 1) dx = ∫ sec²x dx - ∫ dx + 4∫ csc²x ...

(4*tan(x)^2-25*x*tan(x)-9)/tan(x)

知道了么

∫(tanx+cotx)²dx=∫tan²x+2tanxcotx+cot²xdx =∫tan²x+2+cot²xdx=secx+2x-csct+C

3tanx 2cotx中间的符号看不清,就当是加号好了 平方乘出来得 ∫9tan^2x+12+4cot^2xdx =9∫tan^2xdx+12∫dx+4∫cot^2xdx =9∫(sec^2-1)dx+12x+C+4∫(csc^2x-1dx) =9(tanx-x)+12x-4(cotx+x)+C

解答如下:

问题不难,回答如下:

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com