ldcf.net
当前位置:首页 >> 春夜喜雨古诗带拼音 >>

春夜喜雨古诗带拼音

hǎoyǔzhīshíjié 好雨知时节, dāngchūnnǎifāshēng 当春乃发生。 suífēngqiánrùyè 随风潜入夜, rùnwùxìwúshēng 润物细无声。 yějìngyúnjùhēi 野径云俱黑, jiāngchuánhuǒdúmíng 江船火独明。 xiǎokànhóngshīchù 晓看红湿处, huāzhòngjǐnguānché...

chūn yè xǐ yǔ 春夜喜雨 táng dù fǔ 唐 杜甫 hǎo yǔ zhī shí jié , dāng chūn nǎi fā shēng 。 好雨知时节,当春乃发生。 suí fēng qián rù yè , rùn wù xì wú shēng 。 随风潜入夜,润物细无声。 yě jìng yún jù hēi , jiāng chuán huǒ dú m...

hǎo yǔ zhī shí jié 好 雨 知 时 节 , dāng chūn nǎi fā shēng 当 春 乃 发 生 。 suí fēng qián rù yè 随 风 潜 入 夜 , rùn wù xì wú shēng 润 物 细 无 声 。 yě jìng yún jù hēi 野 径 云 俱 黑 , jiāng chuán huǒ dú míng 江 船 火 独 ...

hǎo yǔ zhī shí jié ,dāng chūn nǎi fā shēng 。 好 雨 知 时 节 , 当 春 乃 发 生 。 suí fēng qián rù yè ,rùn wù xì wú shēng 。 随 风 潜 入 夜 ,润 物 细 无 声 。 yě jìng yún jù hēi ,jiāng chuán huǒ dú míng 。 野 径 云 俱 黑 ,...

《 chūn yè xǐ yǔ》 《春夜喜雨》 hǎo yǔ zhī shí jié , dāng chūn nǎi fā shēng 。 好雨知时节,当春乃发生。 suí fēng qián rù yè , rùn wù xì wú shēng 。 随风潜入夜,润物细无声。 yě jìng yún jù hēi ,jiāng chuán huǒ dú míng 。 野径...

春夜喜雨 杜甫 hǎo yǔ zhī shí jié 好 雨 知 时 节 , dāng chūn nǎi fā shēng 当 春 乃 发 生 。 suí fēng qián rù yè 随 风 潜 入 夜 , rùn wù xì wú shēng 润 物 细 无 声 。 yě jìng yún jù hēi 野 径 云 俱 黑 , jiāng chuán huǒ dú míng...

春夜喜雨 杜甫 hǎo yǔ zhī shí jiã 好 雨 知 时 节 , dāng chūn nǎi fā shēng 当 春 乃 发 生 。 suí fēng qián rù yâ 随 风 潜 入 夜 , rùn wù xì wú shēng 润 物 细 无 声 。 yě jìng yún jù hēi 野 径 云 俱 黑 , jiāng chuán h...

春夜喜雨 杜甫 hǎo yǔ zhī shí jiã 好 雨 知 时 节 , dāng chūn nǎi fā shēng 当 春 乃 发 生 。 suí fēng qián rù yâ 随 风 潜 入 夜 , rùn wù xì wú shēng 润 物 细 无 声 。 yě jìng yún jù hēi 野 径 云 俱 黑 , jiāng chuán h...

春夜喜雨拼音版本:

《春夜喜雨》 好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。 野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。 《春夜喜雨》是唐诗名篇之一,是杜甫上元二年(761年)在成都草堂居住时所作。此诗运用拟人手法,以极大的喜悦之情细致地描...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com