ldcf.net
当前位置:首页 >> 带拼音的小学生必背古诗词80首 >>

带拼音的小学生必背古诗词80首

小学生必背古诗80首 1.长歌行 汉乐府 青青园中葵, 朝露待日晞。 阳春布德泽, 万物生光辉。 常恐秋节至, 焜黄华叶衰。 百川东到海, 何时复西归。 少壮不努力, 老大徒伤悲。 2.七步诗 曹植 煮豆燃豆萁, 漉豉以为汁。 萁在釜下燃, 豆在釜...

这是网址链接/www.360doc.com/content/11/1116/10/1172998_164724272.shtml 点击打开就可以看到!

咏鹅 骆宾王 é é é 鹅 , 鹅 , 鹅 , qū xiàng xiàng tiān gē 曲 项 向 天 歌 。 bái máo fú lǜ shuǐ 白 毛 浮 绿 水 , hōng zhǎng bō qīng bō 红 掌 拨 清 波 。 敕勒歌 北朝民歌 chì lè chuān yīn shān xià 敕 勒 川 , 阴 山 下 。 tiān sì...

小学生必背古诗80首 1.长歌行 汉乐府 青青园中葵, 朝露待日晞。 阳春布德泽, 万物生光辉。 常恐秋节至, 焜黄华叶衰。 百川东到海, 何时复西归。 少壮不努力, 老大徒伤悲。 2.七步诗 曹植 煮豆燃豆萁, 漉豉以为汁。 萁在釜下燃, 豆在釜...

下载MP3版本,试听里面的读音,跟着念吧地址 http://www.jysls.com/olink.php?t=21896&p=275958&u=aHR0cDovL3N1Y2FpLnJ1aXdlbi5jb20vbXlmaWxlLzIyMDXSu9bbwMrL0NDCv86x6tCh0afJ%2BrHYsbO5xcqrtMo3MMrXLk1QMw==&s=3048aa39c9d2bdea265efabdaa3368d9

1.江南/汉乐府 2.长歌行/汉乐府 3.敕勒歌/北朝民歌 4.咏鹅/〔唐〕骆宾王 5.风 /〔唐〕李 峤 6.咏柳/〔唐〕贺知章 7.回乡偶书/〔唐〕贺知章 8.凉州词(黄河远上白云间)/〔唐〕王之涣 9.登鹳雀楼/〔唐〕王之涣 10.春晓/〔唐〕孟浩然 11.凉州词(葡萄...

⑥-1大(dà)学(xué)之(zhī)道(dào),在(zài) 明(míng)明(míng) 德(dé),在(zài)亲(qīn)民(mín),在(zài)止(zhǐ)于(yú)至(zhì)善(shàn)。知(zhī)止(zhǐ)而(ér)后(hòu)有(yǒu)定(dìng),定(dìng)而(ér)后(hòu)能(néng)静(jìng),静(jìng)而(ér)后(hò...

古诗必背词75 首: 1江南 汉乐府 江南可采莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰。 百川东到海,何时复...

小学1-6年级必背古诗WORD版(带拼音)_百度文库 [ LRC/Lyric ] 金海岸小学一年级必背古诗... 13页 免费 小学1——6年级必背古诗 2页 1财富值 金海岸小学一年级必背古诗... 24页 免费喜欢此文档的还喜欢 古诗(带拼音)... 1-6年级必背古诗_百度文库 [ ...

百度文库中有很多,建议下载。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com