ldcf.net
当前位置:首页 >> 带拼音的小学生必背古诗词80首 >>

带拼音的小学生必背古诗词80首

咏鹅 骆宾王 é é é 鹅 , 鹅 , 鹅 , qū xiàng xiàng tiān gē 曲 项 向 天 歌 。 bái máo fú lǜ shuǐ 白 毛 浮 绿 水 , hōng zhǎng bō qīng bō 红 掌 拨 清 波 。 敕勒歌 北朝民歌 chì lè chuān yīn shān xià 敕 勒 川 , 阴 山 下 。 tiān sì...

小学生必背古诗80首 1.长歌行 汉乐府 青青园中葵, 朝露待日晞。 阳春布德泽, 万物生光辉。 常恐秋节至, 焜黄华叶衰。 百川东到海, 何时复西归。 少壮不努力, 老大徒伤悲。 2.七步诗 曹植 煮豆燃豆萁, 漉豉以为汁。 萁在釜下燃, 豆在釜...

下载MP3版本,试听里面的读音,跟着念吧地址 http://www.jysls.com/olink.php?t=21896&p=275958&u=aHR0cDovL3N1Y2FpLnJ1aXdlbi5jb20vbXlmaWxlLzIyMDXSu9bbwMrL0NDCv86x6tCh0afJ%2BrHYsbO5xcqrtMo3MMrXLk1QMw==&s=3048aa39c9d2bdea265efabdaa3368d9

⑥-1大(dà)学(xué)之(zhī)道(dào),在(zài) 明(míng)明(míng) 德(dé),在(zài)亲(qīn)民(mín),在(zài)止(zhǐ)于(yú)至(zhì)善(shàn)。知(zhī)止(zhǐ)而(ér)后(hòu)有(yǒu)定(dìng),定(dìng)而(ér)后(hòu)能(néng)静(jìng),静(jìng)而(ér)后(hò...

小学生必背古诗80首 1.长歌行 汉乐府 青青园中葵, 朝露待日晞。 阳春布德泽, 万物生光辉。 常恐秋节至, 焜黄华叶衰。 百川东到海, 何时复西归。 少壮不努力, 老大徒伤悲。 2.七步诗 曹植 煮豆燃豆萁, 漉豉以为汁。 萁在釜下燃, 豆在釜...

古诗必背词75 首: 1江南 汉乐府 江南可采莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰。 百川东到海,何时复...

01 关雎(《诗经·国风·周南》):关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉。辗转反侧。参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。参差荇菜,左右毛之。窈窕淑女,钟鼓乐...

1、《江南》汉乐府 江南可采莲, 莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东, 鱼戏莲叶西, 鱼戏莲叶南, 鱼戏莲叶北。 2、《敕勒歌》北朝民歌 敕勒川,阴山下。 天似穹庐,笼盖四野。 天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。 3、《凉州词》唐·王之涣 黄...

1.汉乐府《江南》: 江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2.北朝民歌《敕勒歌》: 敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。 3.骆宾王《咏 鹅》: 鹅,鹅,鹅...

这是网址链接/www.360doc.com/content/11/1116/10/1172998_164724272.shtml 点击打开就可以看到!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com