ldcf.net
当前位置:首页 >> 带注音《弟子规》 >>

带注音《弟子规》

ìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 rù zé xiào 【入则孝】 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn 父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 fùmǔjiào...

http://www.zhlzyst.com/chinese/news_view.asp?id=142 弟子规(注音)

xìn 《信》 Fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān 凡 出 言 信 为 先 诈 与 妄 奚 可 焉 huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo 话 说 多 不 如 少 惟 其 是 勿 佞 巧 Jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī 奸...

dì zǐ guī 弟 子 规 zǒng xù 【总 叙】 dìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 rù zé xiào 【入则孝】 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎ...

dì zǐ guī弟 子 规 zǒng xù 【总 叙】 dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn 弟 子 规 圣 人 训 首 孝 悌 次 谨 信 fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén 泛 爱 众 而 亲 仁 有 余 力 则 学 文 rù zé xiào 【入则孝】 fù m...

谨zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí 朝 起 早 夜 眠 迟 老 易 至 惜 此 时 chén bì guàn jiān shù kǒu biàn nì huí zhé jìng shǒu 晨 必 盥 兼 漱 口 便 溺 回 辄 净 手 guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiē 冠 必 正 纽...

《弟子规》原文及解说 〈总叙〉原文: 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 解说: 至乐莫如读书,至要莫如教子。 《弟子规》这本书是学童们的生活规范,他是依据至圣先师孔子的教诲编成的。 首先,在日常生活中要做到孝敬...

作者:李毓秀 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn 父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 fùmǔjiào xūjìngtīng fùmǔzé xūshùnchéng 父母教 须敬听 父母责 须顺承 dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng 冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定 chūbìgào fǎn...

dì    zǐ  guī 弟 子 规zǒng xù 【总 叙】dìzǐguī shèngrénxùn  shǒuxiàotì   cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信fànàizhòng  érqīnrén  yǒuyúlì   zéxuéwén 泛...

dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn 弟 子 规 圣 人 训 首 孝 悌 次 谨 信 解读:弟子规这本书,是依据至圣先师孔子的教诲而编成的生活规范。首先在日常生活中,要做到孝顺父母,友爱兄弟姊妹。其次在一切日常生活言语行为中要小...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com