ldcf.net
当前位置:首页 >> 计算题:(1)0.5%(+3 )+3.75%(+7 )(2) (... >>

计算题:(1)0.5%(+3 )+3.75%(+7 )(2) (...

(1) 5 6 -(0.375×45+1÷3.75÷1.6)÷0.4,= 5 6 -(16 7 8 + 1 6 )÷0.4,= 5 6 -(16 7 8 + 1 6 )÷0.4,= 5 6 -19 1 24 ÷ 2 5 ,=- 2025 48 ;(2)(7 5 18 -6 5 11 )÷[2 14 15 +(4-2 14 25 )÷1.35],= 163 198 ÷[2 14 15 +1 11 25 ÷1.3...

=(-1又1/2-4又1/2)+(3又1/4+3又3/4)=(-6)+7=1

=3.75×(5.3+3.5)÷2.2 =3.75×(8.8÷2.2) =3.75×4 =15 9.6/4.8x(7.2+2.8) =9.6/4.8x10 =9.6/48 =0.2

解:①设g(x0,y0)=0,即(x/3,y/2)=(x0,y0) 故x=3x0,y=2y0 ∴2y0=lg(3x0+1) 即g(x)=lg√(3x+1) ②h(x)=lg[√(3x+1)/(x+1)] 易知此函数定义域为x>-1/3 设F(x)=√(3x+1)/(x+1) 令F'(x)≥0得x≤1/3 ∴F(x)的最大值为F(1/3)=3√2/4 即h(x)的最大值为lg(3√2/4) 1...

(1)-2.4+3.5-4.6+3.5=(-2.4-4.6)+(3.5+3.5)=-7+7=0;(2)3.75-(+1.5)-(-414)-(+812)=3.75-1.5+414-812=(3.75+414)+(-1.5-812)=8+(-10)=-2;(3)(-412)-{325-[-0.13-(-0.33)]}=(-412)-{325+0.13-0.33}=-7.7.

3.75除以1又1/2+(1.5+3又3/4)乘以2又1/7 =3.75÷1.5+(1.5+3.75)×15/7 =2.5+5.25×15/7 =2.5+11.25 =13.75

[ (2+ 2/5) X 3.75 / (1+ 5/7) ] + [ 4/15 X (1+ 2/5) / (4/15) ] = [ (3+ 3/4) X (12/5) / (12/7) ] + [ (7/5) X (4/15) / (4/15) ] = [ 15/4 X 12/5 X 7/12 ] + 7/5 = ( 15/4 X 7/5 ) + 7/5 = ( 15/4 + 4/4 ) X 7/5 = 19/4 X 7/5 = 7 X 19/20 ...

(1)=3.7*0.15+2.1*3*0.15 =3.7*0.15+6.3*0.15 =0.15*(3.7+6.3) = 0.15*10 =1.5 (2)=3.75*4.23*36-1.25*100*0.423*2.8 =3.75*4.23*36-1.25*4.23*28 =1.25*3*4.23*36-1.25*4.23*28 =1.25*4.23*108-1.25*4.23*28 =1.25*4.23*80 =100*4.23 =423

3.75-5.28-4.72=3.75-(5.28+4.72)=3.75-10=-6.25 8.56-(5.56+1.4)=8.56-5.56-1.4=3-1.4=1.6 3.45+8.76+16.55+1.3=(3.45+16.55)+8.76+1.3=20+10.06=30.06 17.83-9.5-7.83-0.5=17.83-7.83-(9.5+0.5)=10-10=0 设原有汽油x千克,x+36.5-47.3=100 x...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com