ldcf.net
当前位置:首页 >> 简便计算 25×5+74×5+5 6,7+2,62+4,38+3,3 30,65%(... >>

简便计算 25×5+74×5+5 6,7+2,62+4,38+3,3 30,65%(...

5.38-3.26+4.62-5.74 =(5.38+4.62)-(3.26+5.74) =10-9 =1

408-12×24 = 408 - 288 = 120 (46+28)×60 = 74 x 60 = 4440 42×50-17 = 2100- 17 = 2083 32+105÷5 = 32 + 21 = 53 420×(327-238) = 420 x 89 = 37380 (4121+2389)÷7 = 6510 ÷7 = 930 3.416÷(0.016×35) = 3.416 ÷0.56 = 6.1 0.8×[(10...

47、三(1)班借29本,三(2)班借了38本,三(3)...6. 一个钢铁厂,炼750千克钢需要用5吨水。照这样...照这样计算,4辆卡车几次才能运完这堆煤? 25.工程...

用脱式计算下面各题。 1、125+25×6 2、(135+75)÷(14×5) 3、120-60÷5×5 4、1024÷16×3 5、(135+415)÷5+16 6、1200-20×720-720÷15 7、(360-144)÷24×3 8、240+480÷30×(6+13) 9、(120×2+120)÷9 10、164-13×5+85 11、330÷(65-50) 12、...

(1)240+180÷30×2=240+6×2=240+12=252;(2)450÷[(38-23)×3]=450÷[15×3]=450÷45=10;(3)125×5×8×2=(125×8)×(5×2)=1000×10=10000;(4)232+74+(126+68)=(232+68)+(74+126)=300+200=500;(5)47×53+47×47=(53+47)×47=100×47=4...

2180

情况是正常的 因为你函数括号中定义的形参在函数内部没有得好使用,所以会弹出这个warning。 不过程序是没有错的 因为你在c中嵌入汇编。而编译器是keil。...

408-12×24 = 408 - 288 = 120 (46+28)×60 = 74 x 60 = 4440 42×50-17 = 2100- 17 = 2083 32+105÷5 = 32 + 21 = 53 420×(327-238) = 420 x 89 = 37380 (4121+2389)÷7 = 6510 ÷7 = 930 3.416÷(0.016×35) = 3.416 ÷0.56 = 6.1 0.8×[(10...

(1)3643-74+6357-76=9850 (2)39×24+39×46+39×30=3900 (3)108×35=3780 (4)345×98=33810 (5)25×64×125×5=1000000 (6)8500÷25=340 (7)...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com