ldcf.net
当前位置:首页 >> 简便计算5.74+2.68+4.26 >>

简便计算5.74+2.68+4.26

4.26 4.15 5.74 5.85简便计算 4.26 4.15 5.74 5.85 =(4.26+5.74)+(4.15+5.85) =10+10 =20

19.63-5.74+4.37-2.26=(19.63+4.37)-(5.74+2.26)=24-8=16

16.27-4.26+13.75-5.74 =(16.27-4.26)+(13.75-5.74) =12.01+8.01 =20.02

9.99-4.26+90.01-5.74 =9.99+90.01-(4.26+5.74) =100-10 =90

①5.74-2.42+3.26-4.58=5.74+3.26-(2.42+4.58),=9-7,=2;②9999×1111+3333×6667=(3333×3)×1111+3333×6667=3333×3333+3333×6667=3333×(3333+6667)=3333×10000=33330000;③0.49×3500+490×1.2+4.9×520+49=49×35+49×12+49×52+49,=(35+12+52+...

5.74+3.26-(2.24+4.58)=9-6.82=2.18

5.526-4.84+4.474-3.16 =(5.526+4.474)-(4.84+3.16) =10-8 =2

(1)0.36×1.5×0.4,=0.36×(1.5×0.4),=0.36×0.6,=0.216;(2)0.05×3.2×40,=(0.05×40)×3.2,=2×3.2=6.4;(3)26×15.7+15.7×74,=(26+74)×15.7,=100×15.7,=1570;(4)3.78×0.5-0.65,=1.89-0.65,=1.24;(5)3.98+13.4×0.24,=3.9...

9.99-4.26+90.01-5.74 =10-0.01+90+0.01-(4.26+5.74) =10+90-10 =90

3.2÷1.4= 2.86 (四舍五入保留两位小数) 145.68-4.26+4.32+5.74(巧算)你确认后一个数的符号不错吗? =145.68+4.32-4.26+5.74 =150-4.26+5.74 =145.74+5.74 =151.48 12.5×8.8(巧算) =12.5×8×1.1 =100×1.1 =110 =

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com