ldcf.net
当前位置:首页 >> 解方程 0.9x+x=38 >>

解方程 0.9x+x=38

解:1.9x=38 x=38÷1.9 x=20

x =30

x—0.8x+0.7x=8.1 0.9x=8.1 x=8.1÷0.9 x=9 如果对您有帮助; 请采纳答案,谢谢。

(1)X+0.25X=12.5, 1.25x=12.5, 1.25x÷1.25=12.5÷1.25, x=10;(2)3.2X-38.2=25.8,3.2X-38.2+38.2=25.8+38.2, 3.2x=64, 3.2x÷3.2=64÷3.2, x=20;(3)7.2×0.5+3X=4.8, 3.6+3X=4.8, 3.6+3X-3.6=4.8-3.6, 3x=1.2, 3x÷3=1.2÷3, x=0.4.

(1)x+ 1 13 = 5 4 , x+ 1 13 - 1 13 = 5 4 - 1 13 , x= 61 42 ;(2)x- 5 6 = 3 8 , x- 5 6 + 5 6 = 3 8 + 5 6 , x= 29 24 ;(3)x÷0.9=81,x÷0.9×0.9=81×0.9, x=72.9;(4)4x= 8 15 + 7 15 ,4x=1; 4x÷4=1÷4,x=0.25.

6.3x+x=6.57 7.3x=6.57 x=6.57÷7.3 x=0.9 请好评 ~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~ ~手机提问者在客户端右上角评价点【满意】即可。 ~你的采纳是我前进的动力~~ ~如还有新的问题,请不要追问的形式发送,另外发问题并向...

2.1X=8.7 X=29/7

(1)6X+9*2.5=32.7 解:6x=32.7-22.5 6x=10.2 x=1.7 (2)9.72-X=1又6分之1+0.9 解:-x=7/6+0.9-9.72 x=9.72-(35+27)/30 x=9.72-1.2 x=8.62 (3)(X+16)x=76 解:x²+16x+8²=76+8² (x+8) ²=140 x+8=±2√35 ∴x1=-8+2√3 x2=-8-2...

①0.9X=2.7,0.9X÷0.9=2.7÷0.9,X=3;②X-12.56=7.8,X-12.56+12.56=7.8+12.56, X=20.36;③X÷3.5=7,X÷3.5×3.5=7×3.5, X=24.5;④1.25+X=4,1.25+X-1.25=4-1.25, X=2.75.

0.9x+8=11·6 0.9x=11.6-8 0.9x=3.6 x=4

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com