ldcf.net
当前位置:首页 >> 解方程 4x:(3x+2)=7:6 x =? >>

解方程 4x:(3x+2)=7:6 x =?

你好,很高兴为你解答 解方程 4x:(3x+2)=7:6 x =? 根据内项积等于外项积 具体过程如下图

3x+4x-6x=-2+7 7x-6x=7-2 x=5

(1)移项得,3x+4x-6x=-2+7,合并同类项得,x=5;(2)去分母得,3(x-2)=12-2(4-3x),去括号得,3x-6=12-8+6x,移项得,3x-6x=12-8+6,合并同类项得,-3x=10,化系数为1得,x=-103.

sin3x=sin(x+2x) =sinxcos2x+cosxsin2x =sinx[1-2(sinx)^2]+cosx(2sinxcosx) =sinx[1-2(sinx)^2]+2sinx(cosx)^2 =sinx-2(sinx)^3+2sinx[1-(sinx)^2] =sinx-2(sinx)^3+2sinx-2(sinx)^3 =3sinx-4(sinx)^3 利用上述公式,对本题设x=sint,则有: 4x...

3x+10=4(x-2)+7 解: 3x+10=4x-8+7 4x-3x=10+8-7 x=11 6(x+1)=9(x-1) 解: 6x+6=9x-9 9x-6x=6+9 3x=15 x=5

2(x - 6) = 3 - (4x - 9) 2x - 12 = 3 - 4x + 9 2x + 4x = 3 + 9 + 12 6x = 24 x = 4 5( y + 5 ) - 3( 2 - y) = 35 5y + 25 - 6 + 3y = 35 5y +3y = 35 - 25 - 6 8y = 4 y = 0.5 3x - 7 + 6x = 4x - 8 3x + 6x - 4x = - 8 + 7 5x = - 1 x = -0.2...

解答:解;(1)移项,得3x+6x-4x=-8+7.合并同类项,得5x=-1,系数化为1,得x=-15;(2)去括号,得3x-8x-20=x+4.移项,得3x-8x-x=4+20.合并同类项,得-6x=24.系数化为1,得x=-4;(3)去分母,得3y-18=-5+2-2y.移项,得3y+2y=-5+2+18.合...

7x+28-12x+6=4-2x 7x-12x+2x=4-28-6 -3x=-30 x=(-30)÷(-3) x=10 ~一刻永远523为你解答,祝你学习进步~~~ ~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~ ~你的采纳是我前进的动力~~ ~如还有新的问题,请另外向我求助,答题不易,...

7.2-6=4x+2x 1.2=6x x=1.2÷6 x=0.2

4x-6=26 4x=26+6 4x=32 x=8

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com