ldcf.net
当前位置:首页 >> 解方程.9.1%x=7.9 x÷5.3=2.4 x+7.7=13.8 >>

解方程.9.1%x=7.9 x÷5.3=2.4 x+7.7=13.8

(1)1.7x+130%x=6 3x=6 3x÷3=6÷3 x=2;(2)13-20%x=8 13-20%x+20%x=8+20%x 8+20%x=13 8+20%x-8=13-8 20%x=5 20%x÷20=5÷20% x=25;(3)37x-514x=70% 114x=70% 114x×14=70%×14 x=9.8.

(1)76%x-21%x=110, (76%-21%)x=110, 0.55x=110, 0.55x÷0.55=110÷0.55, x=200;(2)(1-75%)X=1, 0.25X=1, 0.25X÷0.25=1÷0.25, X=4;(3)150%x-140%x=25, (150%-140%)x=25, 0.1x=25, 0.1x÷0.1=25÷0.1, x=250;(4)9.1-14%x=...

(1)x+40%x=7 x=7/140%=5 (2)120%x-x=7 x=7/20%=35 (3)x-18%x=8.2 x=8.2/82%=10

解方程:0.75x十3X80%x=7·5 解:0.75x十3X80%x=7·5 0.75x+2.4x=7.5 3.15x=7.5 x=7.5÷3.15 x=2.3809...

14%x-9.1=0.714%x=0.7+9.114%x=9.8x=9.8/0.14x=70

1. x-35%x=7.8 0.65x=7.8 x=12 2. x+160%x=39 2.6x=39 x=15 3. 58%x-23%x=2.1 35%x=2.1 x=6

x一65%x=7o 35%x=70 x=70÷35% =200 希望能帮到你,请采纳正确答案. 你的点赞或采纳是我继续帮助其他人的动力

⑴1.2-1.6X=4.2, 1.6X=1.2-4.2, X=-15/8, ⑵2.4X+0.5X=7.2, 2.9X=7.2, X=72/29。

(1) 6 7 x= 8 21 , 6 7 x ÷ 6 7 = 8 21 ÷ 6 7 , x= 4 9 ;(2)x ÷ 4 5 = 15 16 ,x ÷ 4 5 × 4 5 = 15 16 × 4 5 , x= 3 4 ;(3)x-28%x=29.52, 72%x=29.52,72%x÷72%=29.52÷72%, x=41;(4)(1-25%)x=15, 75%x=15, 75%x÷75%=15÷75%...

3.38x=7.8 x=7.8÷3.38 x=30/13

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com