ldcf.net
当前位置:首页 >> 解方程, 5×4/5+6x=8 (0.4+x)×6=5.4 >>

解方程, 5×4/5+6x=8 (0.4+x)×6=5.4

解:0.5(6x+0.4)=8 6x+0.4=8÷0.5 6x+0.4=16 6x=16-0.4 6x=15.6 x=15.6÷6 x=2.6

解: 3x+0.2=8 3x=7.8 x=2.6 我是老师 谢谢采纳

-3x+6=8 -3x=8-6 x=-2/3 2(x-3)+9(x-3)-4(x-3)=0 7(x-3)=0 x-3=0 x=3 x:3/5=2:13 13x=3/5×2 x=6/65 x-0.8x-60=16 0.2x=60+16 x=76÷0.2 x=380 -0.4x+0.1=-0.5x+0.2 -0.4x+0.5x=0.2-0.1 0.1x=0.1 x=1 x+1/3-x-2/6=4-x/2-1 乘以12得 4(x+1)...

5(6x+18)-4(7x+22)=x+8 30x+90-28x-88=x+8 30x-28x-x=8+88-90 x=6

移项得 6x=2.9-0.5 6x=2.4 x=0.4 ~如果你认可我的回答,敬请及时采纳 ~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮 ~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可。 ~你的采纳是我前进的动力 ~O(∩_∩)O,记得好评和采纳,互相帮助

五年级上册解方程练习题 (0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x=1.3 X+8.3=10.7 15x=3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=27 18(x-2)=270 12x=300-4x 7x+5.3...

(1)2.5x-0.25-2x=4; 0.5x=4.25 x=8.5 (2)两边乘以6,得3(5x+7/3)=2(6x-5/2)-(x+4) 括号打开整理得:15x+7=11x-14 4x=-21 x=-21/4

解方程: 1)(0.5+X)+X=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+X=6X 2)3200=450+5X+X X-0.8X=6 12X-8X=4.8 3)7.5×2X=15 1.2X=81.6 X+5.6=9.4 a 4)X-0.7X=3.6 91÷X =1.3 X+8.3=10.7 5)15X =3 3X-8=16 7(X-2)=2X+3 6)3X+9=27 18(X-2)=270 12X=300-4...

(1)移项合并得:-4x=4,解得:x=-1;(2)合并得:x=0;(3)合并得:-5x=-45,解得:x=9;(4)合并得:43x=-28,解得:x=-21.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com