ldcf.net
当前位置:首页 >> 解方程: ①X+0.25X=12.5 >>

解方程: ①X+0.25X=12.5

(1)X+0.25X=12.5, 1.25x=12.5, 1.25x÷1.25=12.5÷1.25, x=10;(2)3.2X-38.2=25.8,3.2X-38.2+38.2=25.8+38.2, 3.2x=64, 3.2x÷3.2=64÷3.2, x=20;(3)7.2×0.5+3X=4.8, 3.6+3X=4.8, 3.6+3X-3.6=4.8-3.6, 3x=1.2, 3x÷3=1.2÷3, x=0.4.

x-0.25x=12.5 0.75x=12.5 x=50/3

12.5×0.4-2.5x=0.25解方程 解: 5-2.5x=0.25 2.5x=5-0.25 2.5x=4.75 x=1.9

①18-25%x=5.518-0.25x+0.25x=5.5+0.25x 5.5+0.25x=185.5+0.25x-5.5=18-5.5 0.25x÷0.25=12.5÷0.25 x=50;②x÷(1-15%)=34 x× 20 17 × 17 20 =34× 17 20 x=28.9;③ 2 3 x+45%= 1 2 2 3 x+0.45-0.45=0.5-0.45 2 3 x=0.05 2 3 x× 3 2 =0.05× 3 2 x=...

5x-12.5=25 5x=37.5 x=7.5

解;(1)0.16x+0.4x=8.4, 0.56x=8.4, 0.56x÷0.56=8.4÷0.56, x=15;(2)12.5+8+x=30.4, 20.5+x=30.4, 20.5+x-20.5=30.4-20.5, x=9.9;(3)0.6×95-4.8x=31.08, 57-4.8x=31.08, 57-4.8x+4.8x=31.08+4.8x, 31.08+4.8x=57, 31.08+4.8x-3...

5

19.8-x=12.5 x=19.8-12.5 x=7.3 朋友,请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。谢谢。

1. [(1-5/12)X+5]:X=2:3 [(7/12)X+5]:X=2:3 3(7X/12+5)=2x 7x/4-2x=-15 -x/4=-15 x=60 2. 5/4X-75=100 5x/4=175 5x=700 x=140 3.75-4/6X=0.25 450-4x=1.5 4x=450-1.5 40x=4500-15 40x=4485 x=4485/40

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com