ldcf.net
当前位置:首页 >> 解下列方程.(1)0.6x%0.3x=4.5(2) >>

解下列方程.(1)0.6x%0.3x=4.5(2)

(1)两边同乘6,得12-2(2x-4)=-(x-7),去括号,得12-4x+8=-x+7,移项,合并同类项,得-3x=-13,解得:x=133;(2)分子、分母同乘10,得3x+76-2x?38=1,去分母,得4(3x+7)-3(2x-3)=24,去括号,得12x+28-6x+9=24,移项,合并同类项,得...

宝贝儿,这些可都是基本题哦,多动手写,会有收获的。 1、2x-5=40 ,2x=40+5 ,x=45/2 ; 2、0.4x+12*3=56 ,0.4x=56-36 ,x=20/0.4=50 ; 3、7.8x+3.5=38/2.5,7.8x=38/2.5-3.5=11.7,x=11.7/7.8=1.5 ; 4、0.72*3-0.3x=0.06 ,2.16-0.06=0.3x ...

0.36-0.3x=0.6 0.3x=0.36-0.6 0.3x=-0.24 x=-0.8

0.7x+0.3x=9 解: x=9 2x-2×0.3=8 解: 2x-0.6=8 2x=8-0.6 2x=7.4 x=3.7 2x+15×2=48 解: 2x+30=48 2x=48-30 2x=18 x=9 6.6x-5x=6.4 解: 1.6x=6.4 x=4

0.3x+0.4y=6 0.3x=6-0.4y 3x=60-4y x=(60-4y)/3 0.3x+0.4y=6 0.4y=6-0.3x 4y=60-3x y=(60-3x)/4 祝学习进步,望采纳,不懂的欢迎追问...

解:采用结合律, 原式=0.3x0.6+0.3x0.4 =0.3x(0.6+0.4) =0.3x1 =0.3

0.9x=6.3 x=6.3÷0.9 x=7

解答

0.6x-0.3x=0.78 0.3x=0.78 x=0.78÷0.3 x=2.6

0.3x-0.4x=0.6 -0.1x=0.6 x=-6

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com