ldcf.net
当前位置:首页 >> 解下列方程并检验 x+1.2=5.6 x一3.4=5 >>

解下列方程并检验 x+1.2=5.6 x一3.4=5

【移项】 x+1.2=5.6 x=5.6-1.2=4.4 x-3.4=5 x=5+3.4=8.4

1.2X一5.6=0.4 1.2X=5.6+0.4 1.2X=6 X=6÷1.2 X=5 希望采纳

1、3(y-3)=2y-7 3y-9=2y-7 3y-2y=-7+9 y=2 2. 5(x+2)=-2(5x-1) 5x+10=-10x+2 5x+10x=2-10 15x=-8 x=-8/15 3. 2(x+0.5)-3(x-0.4)=5.6 2x+1-3x+1.2=5.6 -x=5.6-2.2 -x=3.4 x=-3.4 4、1-三分之一(6x+9)=3(x+三分之二) 1-(6x+9)/3=3x+2 3...

(1)20-1.2x=5.6, 20-1.2x+1.2x=5.6+1.2x, 5.6+1.2x=20, 5.6+1.2x-5.6=20-5.6, 12x=14.4, 12x÷12=14.4÷12, x=1.2;(2)12:x=35:67, 35x=12×67, 35x=37, 35x×53=37×53, x=57.

1.x=11.5-7.5 3.x=1.28\3.2 4. 3/4x-1/4=5/2 6.1/4x+2/3=24 x=0.4 3/4x=11/4 x=280/3 x=3.75 x=33/4 2.59.4-x=4.95 4.7x=38.5 5. 2/5x=16/3 7.3x-4/5x3/4=2.1 x=54.4 x=5.5 x=40/3 3x=2.1-3/5 x=1/2 8.5x-1/5=19.2 9.25/40x=5/8 5x=19 x=1 x=1...

1.2x=11.2+4.4 1.2x=15.6 x=13

结果是4.4,很简单,移项就好

出售Qcc空间 QQ屋代理+QQ897280012

1、28.7÷7x=5.6÷0.8 4.1x=7 x=70/41 2、5(x+4) — 28 =12 5(x+4)=40 x+4=8 x=4 3、8x -50分之17÷0.17=18 8x-2=18 8x=20 x=5/2

4.5×(X+60)=495 X+60=495÷4.5 X+60=110 X=110-60 X=50 7.2÷1.8-X÷0.5=1.2 4-2X=1.2 2X=4-1.2 2X=2.8 X=2.8÷2 X=1.4 5.6÷0.7-1.5÷X=0.5 8-1.5/X=0.5 1.5/X=8-0.5 1.5/X=7.5 X=1.5÷7.5 X=0.2

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com