ldcf.net
当前位置:首页 >> 列式计算.(1) 4 5 与 1 4 ... >>

列式计算.(1) 4 5 与 1 4 ...

(1/4+1/4×99)÷(1/5) =1/4x(1+99)x5 =1/4x100x5 =25x5 =125 , 你好,本题已解答,如果满意 请点右下角“采纳答案”。

未完

(1)(5.4-2.6)÷(0.4×5) =2.8÷2 =1.4(2)(4.2 - 1)÷4 =3.2÷4 =0.8

(1)( 4 5 - 1 4 )÷( 4 5 + 1 4 ),= 11 20 ÷ 21 20 ,= 11 21 ,(2)设乙数为x,则甲数为 3 4 x,x- 3 4 x= 5 14 , 1 4 x= 5 14 , x= 1 3 7 ,答: 4 5 与 1 4 的差是它们和的 11 21 ,乙数是 1 3 7 .

(1)( 4 5 - 1 4 )÷( 4 5 + 1 4 ),= 11 20 ÷ 21 20 ,= 11 21 ;答: 4 5 与 1 4 的差是它们和的 11 21 .(2)( 1 4 + 1 3 )×12,= 1 4 ×12+ 1 3 ×12,=3+4,=7;答:积是7.(3)设这个数是x,由题意得: 2 3 x- 1 5 x= 1 4 , 7 15 ...

(60x1/4十5)除以20% =(15十5)除以0.2 =20除以0.2 =100

比9.42多5.03的数是(14.45) 9.42+5.03 =14.45

(1) 1 5 + 1 4 = 9 20 ;答:这个数是 1 10 .(2) 2 3 - 2 5 - 1 6 ,= 20 30 - 12 30 - 5 30 ,= 1 10 ;答:结果是 1 10 .

1.7x3÷(1.7x2)=3÷2=1.5

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com