ldcf.net
当前位置:首页 >> 列竖式计算(带☆要验算)52×60=321÷3=600÷5=☆47×32... >>

列竖式计算(带☆要验算)52×60=321÷3=600÷5=☆47×32...

869÷32=27…5 2732869 64 229 224 5验算: 32 ×2722464 864+ 5869;600÷52=11…28 1152600 52 80 5228;验算: 52 × 11 52 52 572 + 28 600.

340×52=17680; 340 × 52 . 68 170 17680 358÷57=6…16. 6 57 358 342 16 203×32=6496. 203 × 32 . 406 609 6496 752÷47=16; 16 47 752 47 282 282 0 300×25=7500. 25 × 300 . 7500

(1)23×32=736 23×32. 46 69. 736 ;(2)824÷8=103 1038824 8 . 24 24 . 0 ;(3)63×52=3276 63×52. 126 306. 3276 ;(4)417÷3=139 1393

96÷32=3416÷52=8492÷82=6549÷61=9644÷92=788÷44=2

用递等式计算. ⑴260+ 99×12-1036 ⑵620×37÷(904-594) ⑶300-2730÷91-70 ⑷7824-(275-1512÷28) 260-199 ×125-16 140÷5÷4 (1)(62+25)×4 (2)125×32×25 (3)213×35+213×65 (4)10900+35×54 (5)952÷34×68 (6)101×365 (7)45+20×(70-30)...

根据题意,分析可得:(0+1)2-02=1+2×0=1;(1+1)2-12=2×1+1=3;(1+2)2-22=2×2+1=5;…若字母n表示自然数,则有:n2-(n-1)2=2n-1;故答案为:n2-(n-1)2=2n-1.

1. 25+300÷5 2. (25+300)÷5 3. 25+75÷5+75 4. 200-(35+48÷24) 5. (72+32×4)÷40 6. 45+55-45+55 7. 2-2×0+2 8. ...

(1)90º-77º29′32″ =12º30'28''(2)31º17′×5=165º85'=166º25' (3)176º52′÷3 =174º171'60''÷3 =58º57’20‘’ ~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~ ~手机提问者在客户端右上...

画的不好!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com