ldcf.net
当前位置:首页 >> 六字开头的有哪些四字词语 >>

六字开头的有哪些四字词语

六神无主、 六出冰花、 六亲不认、 六根清净、 六经三史、 六尺之讬、 六畜兴旺、 六月飞霜、 六卿分晋、 六亲不和、 六亲同运、 六道轮回、 六经注我、 六通四辟、 六合时邕、 六朝金粉、 六韬三略、 六马仰秣、 六街三市、 六出奇计、 六朝脂...

螺鬟烟发、撞钟吹螺、螺髻梵志、吹大法螺 、大吹法螺、螺旋上升。

六月飞雪, 六六大顺, 六月飞霜…

三六九等 三头六臂 三姑六婆三班六房 三推六问 身怀六甲 七情六欲 五颜六色 五脏六腑 呼么喝六 六字开头的成语列表 六问三推 六通四辟 六通四达 六神不安 六趣轮回 六街三陌 六尺之讬 六亲无靠 六合之内 六出奇计 六耳不同谋 六亲不认 六神无主 ...

六字开头的四字词语:六畜不安、六尘不染、六出纷飞、 六朝金粉、六出奇计、六畜兴旺、六尺之孤、 六尺之讬、六道轮回、六根清静、 六合之内、六街三陌、六街三市、六马仰秣、 六亲不认、六趣轮回、六亲无靠、 六神不安、 六神无主、六通四达、...

孜孜不倦[ zī zī bù juàn ] 孜孜:勤勉,不懈担指工作或学习勤奋不知疲倦。 夜以继日[ yè yǐ jì rì ] 晚上连着白天。 形容加紧工作或学习。 废寝忘食[ fèi qǐn wàng shí ] 废:停止。 顾不得睡觉,忘记了吃饭。形容专心努力。 奋笔疾书[ fèn bǐ ...

五心六意 指三心二意。 五石六鹢 语出《公羊传·僖公十六年》:“霣石于宋五。是月,六鹢退飞过宋都。曷为先言霣而后言石?霣石记闻,闻其磌然,视之则石,察之则五……曷为先言六而后言鹢?六鹢退飞,记见也,视之则六,察之则鹢,徐而察之则退飞。...

一推六二五_词语解释 【拼音】:yī tuī liù èr wǔ 【解释】:借用珠算斤两法的一句口诀,意为推卸干净你一推六二五,那些钱我找谁要去在邯郸,人们之间发生纠葛时,常会听到“一推六二五”的说法。如有的人在推拖自己的责任、或对某件事情推出去不管...

表示看的词语有很多,比如瞻仰、注视、端详、浏览、窥视、轻视、蔑视、不屑一顾、看护、照看、怒视、瞪、看见、环视、环顾、俯视、鸟瞰、远望、远眺、左顾右盼、目不转睛、一目十行、过目不忘、望眼欲穿、望穿秋水、望文生义等。 扩展资料: 词...

舍己就人 人一己百 百万雄兵 兵不厌权 权倾中外 外刚内柔 柔声下气 气义相投 投井下石 石人石马 马上功成 成一家言 言三语四 四不拗六 六亲不和 和光同尘 尘垢秕糠 糠秕在前 前仆后继 继古开今 今夕何夕 夕寐宵兴 兴云致雨 雨丝风片 片云遮顶 顶...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com