ldcf.net
当前位置:首页 >> 那位老师帮我解一下方程要仔细? 1,8X-4(6X-0.... >>

那位老师帮我解一下方程要仔细? 1,8X-4(6X-0....

方程一: 8X-4(6X-0.8)=1.6 8x-24x+3.2=1.6 -16x=-1.6 16x=1.6 x=0.1 方程2: 2.5(X-8)=7.5 2.5x-20=7.5 2.5x=27.5 x=11 方程3: 5.4﹢4.8X=1.8X﹢6 4.8x-1.8x=6-5.4 3x=0.6 x=0.2

6x+4=8x—2 4+2=8x-6x 6=2x x=3

8×-4×14=0 解:8×-56=0 8×-56+56=0+56 8×除8=56除8 ×=7

1.2-8x=0.4 8x=1.2-0.4 8x=0.8 x=0.8÷8 x=0.1

将含x的移到等号一边 不含的移到一边

写出增广矩阵为 2 -4 5 3 1 3 -6 4 2 2 4 -8 3 1 K r2-1.5r1,r3-2r1 ~ 2 -4 5 3 1 0 0 -3.5 -2.5 0.5 0 0 -7 -5 K-2 r2*2, r3-r2 ~ 2 -4 5 3 1 0 0 -7 -5 1 0 0 0 0 K-3 若方程有解,显然k-3=0即k=3 此时增广矩阵为 2 -4 5 3 1 0 0 -7 -5 1 0 0...

8x-4=-2x-3 10x=1 x=0.1

8x-56=0,方程两边同加上56得,8x-56+56=56,8x=56,x=7.如果你认可我的回答, 请及时点击【采纳为满意回答】按钮,或在客户端右上角评价点【满意】。谢谢! 你的采纳, 是我前进的动力! 你的采纳也会给你带去财富值的。我们相互学习! 如有不明白...

解:原方程即: 12x-8x=4.8 4x=4.8 x=4.8÷4 x=1.2 把x=1.2代入原方程检验 12x1.2-8x1.2 =(12-8)x1.2 =4x1.2 =4.8

8x=96,x=12

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com