ldcf.net
当前位置:首页 >> 求解:1 1 1 =6给上列等式加上合适的算术和算术符号... >>

求解:1 1 1 =6给上列等式加上合适的算术和算术符号...

(1+1+1)!=3!=1×2×3=6 其中n!=1×2×3×。。。×n n加感叹号读作n的阶乘,5的阶乘就是1×2×3×4×5=120

(1+1+1)!=6 2+2+2=6 3*3-3=6 根号4+根号4+根号4=6

(1+1+1)!=6

6 解析: x>1时, [(lnx+ln√x)÷ln√x]! =(2+1)! =3! =3×2×1 =6

很难吗?用上根号都能解决了呀

2+2+2=6 3x3-3=6 √4+√4+√4=6

2+2+2=6 3*3-3=6 4-根号4+4=6 5/5+5=6 7-7/7=6 9-9/根号9=6

我有解 2+2+2=6 3×3-3=6 4+4-√4=6 5÷5+5=6 6-6+6=6 7-7÷7=6 3√8+3√8+3√8=6 √9×√9-√9=6

2+2+2=6 3*3-3=6 根号4+根号4+根号4=6 5+5/5=6 6+6-6=6 7-7+7=6

(1)(5+5+5)×(5-5) =15×0 =0; (2)5×5-5-5-5 =25-5-5-5 =10; (3)5-[(5×5-5)÷5] =5-[20÷5] =5-4 =1; (4)5×5+5-5-5 =25+5-5-5 =20; 故答案:(++)×(-);×---;-[(×-)÷];×+--.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com