ldcf.net
当前位置:首页 >> 求未知数x. 1/2x%0.5*3=2 2/3:x=1/2:3/8 3/4x%(... >>

求未知数x. 1/2x%0.5*3=2 2/3:x=1/2:3/8 3/4x%(...

求未知数x. 1/2x-0.5*3=2 1/2x-1.5=2 1/2x=3.5 x=7 2/3:x=1/2:3/8 1/2x=2/3*3/8 1/2x=1/4 x=1/2 3/4x-(1-80%)x=1.05 3/4x-0.2x=1.05 0.55x=1.05 x=21/11 0.3*6-3x=1.2 1.8-3x=1.2 3x=0.6 x=0.2

求未知数x. 1/2x-0.5*3=2 1/2x-1.5=2 1/2x=3.5 x=7 2/3:x=1/2:3/8 1/2x=2/3*3/8 1/2x=1/4 x=1/2 3/4x-(1-80%)x=1.05 3/4x-0.2x=1.05 0.55x=1.05 x=21/11 0.3*6-3x=1.2 1.8-3x=1.2 3x=0.6 x=0.2

一个一个来。 2x+1/2=0.5 2x=0.5-0.5(1/2=0.5) 2x=0 x=0

(1)2(x-1.2)=3 2(x-1.2)÷2=3÷2 x-1.2=1.5 x-1.2+1.2=1.5+1.2 x=2.7;(2)4x+3×0.7=6.5 4x+2.1=6.5 4x+2.1-2.1=6.5-2.1 4x=4.4 4x÷4=4.4÷4 x=1.1;(3)x-0.5x-7=0 0.5x-7=0 0.5x-7+7=0+7 0.5x=7 0.5x÷0.5=7÷0.5 x=14;(4)2x+1.7=3.1 2x...

(1)0.8x-0.5x=1.2 0.3x=1.2 0.3x÷0.3=1.2÷0.3 x=4;检验:把x=4代入原方程,左边=0.8×4-0.5×4=3.2-2=1.2,右边=1.2,因为左边=右边,所以x=4是原方程的解.(2)3×1.5+4x=14.5 4.5+4x=14.5 4.5+4x-4.5=14.5-4.5 4x=10 4x÷4=10÷4 x=2.5;检验:...

4x-2=3-x 4x+x=3+2 5x=5 x=1 5x-2=7x+8 7x-5x=-2-8 2x=-10 x=-5 x=3/2x+16 x-2/3x=16 1/3x=18 x=54 1-3/2x=3x+5/...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com