ldcf.net
当前位置:首页 >> 求未知数x. 1/2x%0.5*3=2 2/3:x=1/2:3/8 3/4x%(... >>

求未知数x. 1/2x%0.5*3=2 2/3:x=1/2:3/8 3/4x%(...

求未知数x. 1/2x-0.5*3=2 1/2x-1.5=2 1/2x=3.5 x=7 2/3:x=1/2:3/8 1/2x=2/3*3/8 1/2x=1/4 x=1/2 3/4x-(1-80%)x=1.05 3/4x-0.2x=1.05 0.55x=1.05 x=21/11 0.3*6-3x=1.2 1.8-3x=1.2 3x=0.6 x=0.2

(1)5x+2=8; 5x=8-2 x=6/5 (2)4x+2=2x-5; 4x-2x=-5-2 2x=-7 x=-7/2 (3)2x+8=0. 2x=-8 x=-4

①4x-0.5×2=5.8, 4x-1=5.8, 4x-1+1=5.8+1, 4x=6.8, 4x÷4=6.8÷4, x=1.7;② x 6 = 2 3 : 7 6 , 1 6 x= 2 3 × 6 7 , 1 6 x= 4 7 , 1 6 x×6= 4 7 ×6, x= 24 7 , x=3 3 7 .

解:4x-3-25x +4 =1.2-10x +3 4x -25x +10x =1.2 +3+3-4 -11x =3.2 x= -3.2/11

2x+2=2(x+1), X2-x-2= (X+1)(X-2), 8-4x=4(2-x)=-4(x-2) 所以公分母为4(x-1)(x+2)

(1)x+3x=56, 4x=56, 4x÷=56÷4, x=14;(2)4x-0.8x=22.4, 3.2x=22.4, 3.2x÷3.2=22.4÷3.2, x=7;(3)3.6x+8x=34.8, 11.6x=34.8,11.6x÷11.6=34.8÷11.6,x=3.

移项:4x-5x+x/0.1=3+31.5/0.5+0.8/0.2+1.2 整理9x=11.2 结果x=11.2/9 化简x=51/45

原式可化为 8X-1.5-25X-0.8=12-X+3 8X-25X+X=1.5-0.8+3 -16X=3.7 X=-3.7/16 我怎么感觉题目是不是有问题啊

(1) 2x+1/6-4x-1/8=1 2x - 4x + 1/24 = 1 -2x = 23/24 x = -23/48 若写成: (2x+1)/6-(4x-1)/8=1 则方程两边都乘以24 (2x+1)*4 - (4x-1)*3 = 24 8x + 4 - 12x +3 = 24 -4x = 17 x = -17/4 (2) x-1/0.5-x+2/0.3=2 因为左边x-x消去了未知数,方程...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com