ldcf.net
当前位置:首页 >> 三减5/8除以25/36减1/10用简便算法怎么做? >>

三减5/8除以25/36减1/10用简便算法怎么做?

3-8分之5÷36分之25-10分之1 解:原式=3-8分之5×25分之36-10分之1 =3-10分之9-10分之1 =3-(10分之9+10分之1) =3-1 =2

36乘78减36乘25减36乘33用简便方法计算怎么做 36乘78减36乘25减36乘33 =36*(78-25-33) =36*20 =720

①264-(36+64)=264-100=164②264-64-36=200-36=164③228-64=164

285-25×36÷8 =285-25×4×9÷8 =285-100×9÷8 =285-25×9/2 =285-25×(10-1)/2 =285-(25×10-25×1)/2 =285-(250-25)/2 =285-225/2 =285-112.5 =172.5

-19又24/25乘(-5) =(-20+1/25)×(-5) =-20×(-5)-1/25×(-5) =100-1/5 =99又4/5 (-1/12减1/36+3/4减1/6)乘(-36) =1/12×36+1/36×36-3/4×36+1/6×36 =3+1-27+6 =-17 (-98)乘(-0.125)+98乘1/8乘(-4/7) =98×1/8×(1-4/7) =49/4×3/7...

36/25-3/10 =72/50-15/50 =57/50 36/25减3/10等于50分之57。

25*36=25*4*9=900 900-25-35-1=839

原式=(25.36-5.36)+5.43-4.57=25.57-4.57-0.14=21-0.14=20.86

36/30=6/5=30/25 -------------------------------

=(6.75+8.25)-(9.64+1.36) =15-11 =4

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com