ldcf.net
当前位置:首页 >> 数学题解答4.4.4=6只能加符号不能加数字 >>

数学题解答4.4.4=6只能加符号不能加数字

4×4+4+4=24

(1+1+1)!=6 2+2+2=6 3*3-3=6 根号4 + 根号4 + 根号4=6 5+5/5=6 6+6-6=6 7-7/7=6 8-根号【根号(8+8)】=6 (9+9)/根号9=6 的确不填加任何数字

亲,满意就采纳吧

前面的表示原子个数,铷2C表示2个碳原子,右下角表示一个分子中所含该元素的原子个数,如O2,表示一个氧分子中含两个氧原子。

2+2+2=6 2×2+2=6 2+2×2=6

(1+1+1)!=6

(1+1+1)!=6 2+2+2=6 3×3-3=6 4+4÷(√2)=6 5+5/5=6 6÷(6÷6)=6 7-(7÷7)=6 (3√8)+(3√8)+(3√8)=6 (3√8):8开三次方根 9-9÷(√9)=6

我有解 2+2+2=6 3×3-3=6 4+4-√4=6 5÷5+5=6 6-6+6=6 7-7÷7=6 3√8+3√8+3√8=6 √9×√9-√9=6

添加一些运算符号,使下列各组的三个数的最后运算结果都是6吗?111=6222=6333=6444=6555=6666=6777=6888=6999=6请各位开动一下脑子,看能做对几道题。

(1+1+1)! = 3! = 6 2 + 2 + 2 = 6 3*3 - 3 = 6 根号4 + 根号4 + 根号4 = 6 5/5 + 5 = 6 6 + 6 - 6 = 6 7 - 7/7 = 6 8-根号【根号(8+8)】=6 (9+9)/根号9=6

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com