ldcf.net
当前位置:首页 >> 提一个超简单的一位数问题:1+2+3+3+2+1+1+2+3+4+5... >>

提一个超简单的一位数问题:1+2+3+3+2+1+1+2+3+4+5...

100吧?

123456789 下一位数 一位数就是个位 答案是:12345678

已知,f(n)表示1+2+3+…n的未位数字.所以,f(1)=1,f(2)=3,f(3)=6,f(4)=0,f(5)=5,f(6)=1,f(7)=8,f(8)=6,f(9)=5,f(10)=5,f(11)=6,f(12)=8,f(13)=1,f(14)=5,f(15)=0,f(16)=6,f(17)=3,f(18)...

这个太简单了吧 public static int sum(int s){String tmp = String.valueOf(s);int sum = 0;for(int i=0; i

nt main(int argc, char *argv[]) { int number,count=0,a,b,c,n,sum=0; scanf("%d",&number); for(;number>0;number=number/10) { sum+=number % 10; } printf("sum=%d",sum); return 0; }

main(){ int k,flag=1,n;float s=0;scanf("%d",&n);for(k=1;k

你的"sum=+t;” 不对啊,应该是 "sum += t" 。 C代码如下: #include void main() { int x,t; printf("Input a number(10000-99999): "); scanf("%d",&x); int sum=0; if(x>=10000 && x0) { t = x%10; x /= 10; sum += t; } printf("%d\n", sum);...

#include int main () { int i,n,m=-1,k=0; double j,sum=0.0; scanf("%d",&n); for(i=1;i

1+2+3+4+……+n=120 n(n+1)=240 15×16=240 最后一位和数是15

这图有人问过了 这图根本没有答案的 别费劲折腾了

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com