ldcf.net
当前位置:首页 >> 五年级解方程下册100道 >>

五年级解方程下册100道

12x=24 20x=40 5x=35 23x=46 16x=48 5+x=32 34+x=45 27+x=64 14+x=76 53+x=74 12-x=6 75-x=24 56-x=33 75-x=35 23-x=14 3x=60 32x=64 33x=99 25x=100 13x=65 24+x=64 72+x=78 23+x=57 35+x=64 25+x=45 83-x=33 54-x=65 46-x=64 34-x=46 73-x=26 ...

12x=24 20x=40 5x=35 23x=46 16x=48 5+x=32 34+x=45 27+x=64 14+x=76 53+x=74 12-x=6 75-x=24 56-x=33 75-x=35 23-x=14 3x=60 32x=64 33x=99 25x=100 13x=65 24+x=64 72+x=78 23+x=57 35+x=64 25+x=45 83-x=33 54-x=65 46-x=64 34-x=46 73-x=26 ...

题呢????

你好! 以下是我们原来做过的五年级下册的解方程的练习题, 希望能帮助到你! 3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=44 20X-50=50 28+6X=88 32-22X=10 24-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-X X+3=18 X-6=12 56-2X=20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40 2x-8=8 4...

某车间每天能生产甲种零件120个,或乙种零件100个,或丙种零件200个,甲,乙,丙三种零件分别取3个,2个,1个可配成一套。现要求在30天内生产出最多的成套产品,甲,乙,丙三种零件应该各安排生产多少天? 一、小数一步加、减法应用题 1、一本数...

我们老师布置了,把你的QQ号给我,发图片给你,保证有100道!

买本教材不是更直接吗?

简便运算: 1) 500+(407+0) 2) 386+382+114 3) 42+(91+158+109) 4) (87+103+113)+97 5) (246+387+154)+13 6) 49+(71+151+129) 7) 255+(79+45) 8) (169+39+131)+261 9) 219+175+181+225 10) 14+498+486 11)84×101 12)(300+6)×12 13)504×25 14)25×(...

脱式计算,能简算的要简算 ①67.5×0.52+3.25×5.2 ②36×(56 + 79 ) ③42÷(65 ÷ 37 ) ④3.5×[(702-270)÷16] 解方程 ①34 x-2.5=5 ②53%x-36%x=51

0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 52-x =15 91÷x =1.3 X+8.3=10.7 15x =3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=2718(x-2)=270 12x=300-4x 7x+5.3=7.4 3x÷5=4.8 30÷x+25=8...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com