ldcf.net
当前位置:首页 >> 五年级解方程 >>

五年级解方程

=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 3200=450+5X+X 12x-8x=4.8 x-0.7x=3.6 -8=16 7(x-2)=2x+3 18(x-2)=270 7x+5.3=7.4 30÷x+25=85 ...

x÷1.5-1.25=0.75 4x-1.3×6=2.6 20-9x=1.2×6.25 6x+12.8=15.8 150×2+3x=690 2x-20=4 3x+6=18 2(2.8+x)=10.4 (x-3)÷2=7.5 13.2x+9x=33.3 3x=x+100 x+4.8=7.2 6x+18=48 3(x+2.1)=10.5 12x-9x=8.7 13(x+5)=169 2x-97=34.2 3.4x-48=26.8 42x+25x=134 ...

9+6x=14 x+9x=4+7 2x+9=17 8-4x=6 6x-7=12 7x-9=8 x-56=1 8-7x=1 x-30=12 6x-21=21 6x-3=6 9x=18 4x-18=13 5x+9=11 6-2x=11 x+4+8=23 7x-12=8 X-5.7=2.15 15 5X-2X=18 3X 0.7=5 x+13=33 3 - 5x=80 1.8 +6x=54 6.7x -60.3=6.7 9 +4x =40...

出10道题还是什么啊 (0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x=1.3 网上摘得10道..

五年级上册解方程练习题 (0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x=1.3 X+8.3=10.7 15x=3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=27 18(x-2)=270 12x=300-4x 7x+5.3...

1 人教版五年级上学期数学解方程练习题集 一、解方程 48-3 x =16 5 x ×(5+1)=60 99 x =100- x 36÷ x=18 x÷6=12 56-2 x =20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40 2x-8=8 4x-3×9=29 54-X=24 7X=49 126÷X=42 8x-3x=105 2(x+3)=10 12x-9x=9 56x-50x...

请采纳

1/2+x=7/8 x=7/8-1/2 x=3/8 x+5/12=1/2 x=1/2-5/12 x=1/12 19/36-x=5/18 x=19/36-5/18 x=1/4 请好评 如果你认可我的回答,敬请及时采纳, ~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~ ~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】...

x+4=10 x-12=34 8x=96 4x-30=0 8.3x-2x=63 x÷10 = 5.2 3x+ 7x +10 = 90 3(x - 12)+ 23 = 35 7x-8=2x+27 5x -18 = 3–2x (7x - 4)+3(x - 2)= 2x +6

把含有未知数的全部移到一边(习惯移至左边),其他的移到另一边(习惯移至右边),然后再进行计算。 不懂可追问。若满意望采纳~ ^_^

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com