ldcf.net
当前位置:首页 >> 一个C类地址为192.168.12.0网络划分为8个子网,其... >>

一个C类地址为192.168.12.0网络划分为8个子网,其...

因为是C类地址,所以子网掩码就是255.255.255.0 8是2的3次方,所以子网掩码的最后那8位划成二制就是11100000.十进制就是224,那么完整的子网掩码就是255.255.255.224. 所以8个子网里每个网段有32个IP 192.168.12.0-31 192.168.12.32-63 192.168....

8个子网,即2^3=8,所以1110 0000所以子网掩码为255.255.255.224

192.168.1.0/27 范围192.168.1.1-192.168.1.30 255.255.255.224 192.168.1.32/27 范围192.168.1.33-192.168.1.62 255.255.255.224 192.168.1.64/27 范围192.168.1.65-192.168.1.94 255.255.255.224 192.168.1.96/27 范围192.168.1.97-192.168.1....

假定是个C段地址,平均分八个子网,掩码均为255.255.255.224 以下八个子网IP范围,其中第一个IP是网络地址,最后一个就是广播地址。 1、192.168.1.0-192.168.1.31 2、192.168.1.32-192.168.1.63 3、192.168.1.64-192.168.1.95 4、192.168.1.96-1...

20→16+4→0001 0100 20.0→0001 0100.0000.0000 将最右边的1后面的三个0取出,有八种变化方式 00.0 00.1 01.0 01.1 10.0 10.1 11.0 11.1 放进对应位置算出对应的十进制数即可 比如11.1放进去就是0001 0111.1000 0000即是192.168. 23.128/25 分别是...

子网掩码:255.255.255.224 8个子网ip地址段分别为:192.168.100.0~192.168.100.31、192.168.100.32~192.168.100.63、192.168.100.64~192.168.100.95、192.168.100.96~192.168.100.127、192.168.100.128~192.168.100.159、192.168.100.160~192.1...

8个子网需要3位2进制来区分表示,但是,很多路由器是不识别全0和全1标识的,也就是说,111和000不能作为子网的标识码,所以,实际应用需要4位2进制来区分。那么,子网掩码应该是255.255.255.240(128+64+32+16)。

192.168.1.0/27 就可以了。 子网掩码:255.255.255.224

1) 192.168.1.0 -- 192.168.1.31 掩码255.255.255.224 主机数32个 2) 192.168.1.32 -- 192.168.1.63 掩码255.255.255.224 主机数32个 3) 192.168.1.64 -- 192.168.1.95 掩码255.255.255.224 主机数32个 4) 192.168.1.96 -- 192.168.1.127 掩码25...

掩码是255.255.255.224 Subnet , Valid Hosts , Broadcast 192.168.57.0 , 192.168.57.1 to 192.168.57.30 , 192.168.57.31 192.168.57.32 , 192.168.57.33 to 192.168.57.62 , 192.168.57.63 192.168.57.64 , 192.168.57.65 to 192.168.57.94 ,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com