ldcf.net
当前位置:首页 >> 咏雪(文言文)表达了作者怎样的思想感情??? >>

咏雪(文言文)表达了作者怎样的思想感情???

《咏雪》是通过记录生活中的事情来反映生活的情趣或生活中隐含的哲理,只做客观描述,未加任何评论。只通过“寒雪”“内集”“欣然”“大笑”等词语来营造一种欢快、融洽的家庭气氛

文言文《咏雪》叙事特点:故事是叙事性的,但其中又包含着可议论的内容——叙议结合。 原文: 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄...

《咏雪》出自南朝宋·刘义庆《世说新语·言语第二》 宋代苏轼《谢人见和雪夜诗》中写道: “渔蓑句好真堪画,柳絮才高不道盐”,道出了对谢道韫比喻的称赞和对“渔蓑”佳句的赞美。自此谢道韫有了一个别名:“咏絮女”。之后,“咏絮女”成为才女的代名词...

咏雪 选自《世说新语》 《咏雪》 作者:刘义庆 《咏雪》原文 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也...

《咏雪》文末交代谢道韫的身份,主要作用是表现作者对谢道韫才华的赞赏与肯定。 故事中,“谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。”谢公即景出题,让孩子们用自己的话形容一下外面大雪纷飞的景象。谢朗说:“撒盐空中差可拟。”谢道韫答:“未若柳絮因...

应该是有哪些文言语法现象吧? 1、古今异义词语:儿女。文中是对子侄这一代晚辈的统称。今义指儿子和女儿。 2、判断句:即大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 3、倒装句:白雪纷纷何所似?宾语前置。 撒盐空中差可拟,状语后置。

咏雪全文翻译: 一个寒冷的雪天,谢太傅把家人聚会在一起,跟子侄辈的人谈诗论文。 忽然间,雪下得紧了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的大雪像什么呢?” 他哥哥的长子胡儿说:“跟把盐撒在空中差不多。” 他哥哥的女儿道韫说:“不如比作风把柳絮吹得...

《咏雪》是通过记录生活中的事情来反映生活的情趣或生活中隐含的哲理,只做客观描述,未加任何评论。只通过“寒雪”“内集”“欣然”“大笑”等词语来营造一种欢快、融洽的家庭气氛

1、言语第二之七十一、咏雪之才 (原文)谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义,俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 (译)谢太傅(安...

yǒng xuě 《咏雪》 xiè tài fù hán xuě rì nèi jí,yǔ ér nǔ jiǎng lùn wén yì.é ér xuě zhòu, 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义.俄而雪骤, gōng xīn rán yuē:“bái xuě fēn fēn hé suǒ sì?“xiōng zǐ hú ér yuē: 公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com