ldcf.net
当前位置:首页 >> 在等式左边添加数学符号,不添加数字,使等式成立0 0... >>

在等式左边添加数学符号,不添加数字,使等式成立0 0...

(cos0+cos0+cos0)!=6 (1+1+1)!=6 2+2+2=6 微博上前阵子很火。3个从0到9都可以等于6

(1+1+1)!=6

(1 + 1 + 1)! = 3! = 6 2 + 2 + 2 = 6 3 x 3 - 3 = 9 - 3 = 6 √4+√4+√4=6 5+5÷5=6 6×6÷6=6 7-7÷7=6 8-√√(√8+√8)=6 9-9÷√9=6

(1+1+1)! =6 3!=6

不是每个都能写出来的 3*3-3=6 5/5 + 5 = 6 6*6/6=6 7-7/7=6

2+2+2=6

2+2+2=6 3*3-3=6 根号4+根号4+根号4=6 5+5/5=6 6+6-6=6 7-7+7=6

2 + 2 + 2 = 63 x 3 - 3 = 64 4 4 = 65 5 5 = 66 + 6 - 6 = 67 7 7 = 68 8 8 = 69 9 9 = 610 10 10 = 6

(1+1+1)!=6 {3的阶乘} 2+2+2=6 3x3-3=6 √4+√4+√4=6 (根号4相加) 5÷5+5=6 7-7÷7=6 8-√√(8+8)=6 (8减去根号下的根号8+8) √9x√9-√9=6

3x3-3=6 朋友,请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。谢谢。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com