ldcf.net
当前位置:首页 >> 找规律填数:0,1,2,9,44,265,______,…,第x... >>

找规律填数:0,1,2,9,44,265,______,…,第x...

∵(0+1)×2=2,(1+2)×3=9,(2+9)×4=44,(9+44)×5=265,(44+265)×6=1854,…设第x个数(x≥3)是ax=前面两个数为ax-1、ax-2,所以第x个数(x≥3)是ax=(ax-1+ax-2)(x-1).故答案为:1854,ax=(ax-1+ax-2)(x-1).

后一项分别为前一项加0.1,0.2,0.3 因此下一项为0.7+0,4=1.1,选A

(1)0,1,2,3,4,5;(2)2+3=53+5=8所以1,1,2,3,5,8;(3)5×5=256×6=36所以1,4,9,16,25,36;(4)5×5×5=1256×6×6=216所以1,8,27,64,125,216;故答案为:4,5;5,8;25,36;125,216.

4. 12

16

0,1,2,3,6,11,(20),(37) 规律: 0+1+2=3 1+2+3=6 2+3+6=11 3+6+11=20 6+11+20=37

按规律填数字0,1,2,3,6,7,(),() 可以变为0 2 6 1 3 7 0 2 6之间相差为2 4 所以下一个可以是6(之间为2的等差数列)也可以为8(之间为2的等比数列)所以下一个数为6+6=12 或6+8=14 同理1 3 7 为7+6=13 或7+8=15 所以答案为12 13 或14 15

0.1,0.2,0.4,( 0.8),1.6,( 3.2),(6.4 ) 希望能帮到你!

0100106010010

4,奇数项为偶数,偶数项为(n-1)²

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com