ldcf.net
当前位置:首页 >> 睿怎么读. ` >>

睿怎么读. `

[ruì] 部首:目 释义:1.深明,通达。 2.古代颂扬帝王用语。

“睿” 是上下结构的字,拼音为:ruì 睿(ruì) 字形结构:上下结构。 汉字注音:ㄖㄨㄟˋ 汉字部首:目。 笔画数:14画。 笔画顺序名称:竖、横、点、横撇/横钩、横、撇、点、撇、捺、竖、横折、横、横、横。 释义:①深明,通达:~智。~哲(明...

王字旁睿怎么读 璿 读音:[xuán] 部首:王 五笔:GHPH 释义:同“璇”。

【字海】释义 拼音wei4恨言 《玉篇》以醉切《集韵》兪芮切,音(俗睿字)。恨言也。又《集韵》弋睡切,音瓗。义同。又《类篇》,女官也。

[jùn] 濬 〔古文〕《唐韵》私闰切《集韵》《韵会》《正韵》须闰切,音浚。《说文》深通川也。《书·舜典》封十有二山濬川。又凡深皆曰濬。《尔雅·释言》濬,幽深也。《诗·商颂》濬哲惟商。又州名。《广舆记》大名府濬县,古衞邑,汉黎阳,五代濬...

“睿”字读ruì 【释义】 睿是一个汉字,是会意字,是明智、智慧、通达、明智的意思。总笔画数为14,部首为目,既可作形容词,也可作名词。 【康熙字典】 【午集中】【目字部】睿 ·康熙笔画:14·部外笔画:9 《唐韵》以芮切《集韵》《韵会》俞芮切...

读:ruì 1、拼 音 ruì ,部 首: 目 2、睿,会意字。《说文》:“ 从目,从谷剩空虚的山洼,有畅通义。‘目’的作用是明察。合起来表示‘明智’、‘智慧’”。本义:通达;明智。 3、相关组词: 睿智 、睿木、 睿阳、 睿好、 睿资、 睿聪、 睿虑、 睿幄、...

睿 [ruì] 部首:目 五笔:HPGH 笔画:14 [解释]1.深明,通达。 2.古代颂扬帝王用语。

睿 [ ruì ] 释义睿 [ ruì ]:深明,通达;古代颂扬帝王用语 组词睿智 [ ruì zhì ]:见识卓越,富有远见 睿木 [ ruì mù ]:指传说中的神木 睿阳 [ ruì yang ]:冉冉升起的太阳 睿好 [ ruì hǎo ]:谓皇帝的爱好 睿资 [ ruì zī ]:圣明的资质 造句...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com