ldcf.net
当前位置:首页 >> 筱这个字念什么 >>

筱这个字念什么

筱 [xiǎo] 更多图片(1张) 箭属。小竹也。释草曰。筱,箭。周礼注曰。箭,筱也。二京赋解曰。筱,箭竹也。此云箭属。小异。从竹。攸声。先杳切。今字作筱。古音在三部。 中文名:筱 外文名:thin bamboo 五笔86&98:TWHT 仓颉:HOLK 郑码:MNIM ...

筱 【读音】xiǎo 【部首】竹 【部外笔画】7 【总笔画】13 【笔顺读写】撇横捺撇横捺撇竖竖撇横撇捺 【释义】 细竹子。亦称“箭竹”。 同“斜,多用于人名。 【典故诗句】 有诗句绿筱媚青涟,娇荷浮琬琰。 筱,小竹子;涟,涟漪,水花。“娇荷浮琬琰”...

“筱”的读音【xiǎo】 “筱”的意思: 1.小竹,细竹 筱,箭属,小竹也。——《说文》 绿筱媚青涟。——谢灵运《过始宁墅》 2. 小 。用于人名中 组词 篁筱、荆筱、密筱、孤筱、碧筱、松筱、雪筱、盐筱、翠筱、筱崎、筱簜、筱篱、绿筱、竹筱 造句 系马石觜,...

“筱”的读音是“xiǎo”。 筱 繁体字:篠 拼音:xiǎo 注音:ㄒㄧㄠˇ 五 行: 木 五 笔 :TWHT 部首:竹 部首笔画:6 总笔画:13 康熙字典笔画( 筱:13;篠:16; ) 基本释义: 1.细竹子。亦称“箭竹”。 2.同“斜,多用于人名。 详细释义: 1.小竹,细竹 ...

筱 xiǎo (1) ㄒㄧㄠˇ (2) 细竹子。亦称“箭竹”。 (3) 同“斜,多用于人名。 (4) 郑码:MNIM,U:7B71,GBK:F3E3 (5) 笔画数:13,部首:??,笔顺编号:3143143223134 详细注解 ----------------------------------------------------------------...

[xiǎo] 筱,箭属。小竹也。释草曰。筱,箭。周礼注曰。箭,筱也。二京赋解曰。筱,箭竹也。此云箭属。小异。从竹。攸声。先杳切。今字作筱,与“晓”同音,多用于人名。古音在三部。

xiǎo 箭属。小竹也。释草曰。筱,箭。周礼注曰。箭,筱也。二京赋解曰。筱,箭竹也。此云箭属。小异。从竹。攸声。先杳切。今字作筱,与“晓”同音,多用于人名。古音在三部。

和“斜的读音一样 筱〈名〉xiǎo 小竹,细竹

拼音:xiǎo

筱 [xiǎo] 部首:竹 [解释]1.细竹子。亦称“箭竹”。 2.同“斜,多用于人名。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com