ldcf.net
当前位置:首页 >> 0.7×4%5X=0.8怎么算 >>

0.7×4%5X=0.8怎么算

0.7×4-5X=0.8 2.8-5X=0.8 -5X=0.8-2.8 -5X=-2 X=2÷5 X=0.4

(1)0.7×4-5x=0.8, 2.8-5x+5x=0.8+5x, 2.8=0.8+5x, 2.8-0.8=0.8+5x-0.8, 5x=2, 5x÷5=2÷5, x=0.4;(2)7(x+6)一3x=4(2x+5), 7x+42-3x=8x+20, 4x+42-4x=8x+20-4x, 4x+20=42, 4x+20-20=42-20, 4x÷4=22÷4, x=5.5.

当8-0.4x=0.4×1.5,那么5x是(92.5 )。 8-0.4x=0.4×1.5 8-0.4x=0.6 0.4x=8-0.6 0.4x=7.4 x=18.5 5x=5×18.5=92.5

0.8x0.25x0.4x12.5 4.58➗2.5➗0.4 都简便计算过程具体 0.8x0.25x0.4x12.5 =(0.8*12.5)*(0.25*0.4) =10*0.1 =1 4.58➗2.5➗0.4 =4.58÷(2.5*0.4) =4.58÷1 =4.58

(1)7×4-5X=0.8, 28-5x+5x=0.8+5x, 28-0.8=0.8+5x-0.8, 27.2=5x, 27.2÷5=5x÷5, x=5.44;(2)X: 27 20 = 4 9 , 9x= 27 20 × 4, 9x= 27 5 , 9x÷9= 27 5 ÷ 9, x= 3 5 ;(3)2:5=0.3X:7, 1.5x=14,1.5x÷1.5=14÷1.5, x=9 1 3 .

解: 0.8x0.25x0.4x12.5 =(0.8x12.5)x(0.4x0.25) (乘法交换律) =10x0.1 =1 由于含有8与125相乘,4与25都属于特殊数值相乘,可以利用乘法交换律,重新组合,便于计算。

第一题对 第二题错 5x+4=20 5x+4-4=20-4 x=5x=16(这一步错,解方程的每一步只能有一个等号,这步去掉前面的“x=”就对了) x=16÷5 x=3.2

2.8-5x=0.8 -5x = 0.8 -2.8 5x = 2 X=0.4 希望对你有帮助

8x一0·5X4=12·5X0·8 8x=10+2 x=12/8 x=1.5

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com