ldcf.net
当前位置:首页 >> 10%7(0.5%1.2x)=12.5怎样解 >>

10%7(0.5%1.2x)=12.5怎样解

(1) x 5 +6=7 1 2 , x 5 +6-6=7 1 2 -6, x 5 ×5=1 1 2 ×5, x=7 1 2 ;(2)x: 10 7 =0.4x+12, 10 7 ×(0.4x+12)=x, 4 7 x+17 1 7 =x, 4 7 x+17 1 7 - 4 7 x=x - 4 7 x, 17 1 7 × 7 3 = 3 7 x× 7 3 , x=40.

答案是C..我解释是这样,供你参考:B解释,x为数组首地址,+3就是向后移动三个地址,指针指向数值3的位置,将地址赋给指针变量P1,因为运算符++比*高一级,所以先执行P1++,但是看清楚,这里的P1的地址值没变,接着执行*运算符,取值就为3... 你...

解:(1)原式=﹣1﹣ × ×(2﹣9)=﹣1﹣ × ×(﹣7)=﹣1+ = .(2)原式=﹣ ﹣17+2=﹣15.(3)去括号,得x﹣7=10﹣4x﹣2移项,得x+4x=10﹣2+7合并同类项,得5x=15系数化1,得x=3.

(1)去括号得:x-7=10-4x-2,移项合并得:3x=15,解得:x=5;(2)去分母得:3(x+4)+15=15x-5(x-5),去括号得:3x+12+15=15x-5x+25,移项合并得:-7x=-2,解得:x=27.

72.8 1.2x=1.5+10.5 1.2x=12 x=10 7.2×10=72 72+0.8=72.8

自己算啊!为什么称之为1寸? 1寸等于3.3厘米。

① 20%x=0.7-0.5 0.2x=0.2 x=1 ②0.95x=95 x=100 ③70%x=10 x=10÷0.7 x=100/7 ④ 32%x=40 x=40÷0.32 x=125

=[20-(18.5-6.75)]÷0.135 =(20-11.75)÷0.135 =8.25÷0.135 =61.11....

解: X÷5/6=30 X=30×5/6 X=25 3/5X-1/4X=7 (12-5)X=280 X=280÷7 X=40 8/11:10=4/5:X X=10×4/5÷8/11 X=11 X:28%=1又3/4:0.7 0.7X=0.49 X=0.7 1/2+1/3X=10 1/3X=9.5 X=9.5×3 X=28.5 486-23x16=486-368=118 97x97/98=(98-1)×97/98=97-97/98...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com