ldcf.net
当前位置:首页 >> 12.12.4.2算24点 >>

12.12.4.2算24点

共三种算法,举例如下: 2×(12+2)-4=24 2×(12-2)+4=24

1: (2 + 7) × 4 - 12 2: ((2 + 7) × 4) - 12 3: (4 × (2 + 7)) - 12 4: 4 × (2 + 7) - 12 5: (4 × (7 + 2)) - 12 6: 4 × (7 + 2) - 12 7: (7 + 2) × 4 - 12 8: ((7 + 2) × 4) - 12 9: 12 ÷ (4 - 7 ÷ 2) 10: 12 ÷ (4 - (7 ÷ 2))

(2+7)*4-12=24

4*12-2*12=24 (12/2-4)*12=24 (12-12/2)*4=24 12*12/(2+4)=24

3*(10+2)-12 =3*12-12 =36-12 =24; 3*(10*2-12) =3*(20-12) =3*8 =24; 3*10-12/2 =30-6 =24; 3*12-10-2 =36-10-2 =24; 10/(3+2)*12 =10/5*12 =2*12 =24; (10*2-12)*3 =(20-12)*3 =8*3 =24; 10*2+12/3 =20+4 =24; …… 供参考。

2.4.12.7算24点 (((2+7)*4)-12) (((2+7)*4)-12) (((7+2)*4)-12) (12/(4-(7/2))) (((7+2)*4)-12)

12+2等于14、、、然后9+4就是13、、

(4+2)×(12-8) =6×4 =24

计算24点有如下几点窍门和技巧: 1、利用3×8=24、4×6=24求解:把牌面上的四个数想办法凑成3和8、4和6,再相乘求解.如3、3、6、10可组成(10-6÷3)×3=24等.又如2、3、3、7可组成(7+3-2)×3=24等.实践证明,这种方法是利用率最大、命中率最高的一种方...

[12+(-4)]?(2+1)=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com