ldcf.net
当前位置:首页 >> 144x(5.2+3.75%5.2+3.75)除(1除0.25) 这道题怎... >>

144x(5.2+3.75%5.2+3.75)除(1除0.25) 这道题怎...

解: x(1+3.75%)(1+3.75%) =x(1+0.0375)(1+0.0375) =x(1.0375²) =1.07640625x

(5.3×3.75+3.75×3.5)÷2.2 ={(5.3+3.5)x3.75}÷2.2 =(8.8x3.75)÷2.2 =8.8÷2.2x3.75 =4x3.75 =15

五年级下册期末试卷语文 (答题时间:60分钟) 一. 基础知识。(0.38) 1. 看拼音写词语。(0.08) zhāo pái mí máng ( ) ( ) yí dòng mǐn ruì ( )( ) méng lóng wéi gān ( ) ( ) zhuàng liè háo mài ( ) 2. 照样子,各写三个词语...

(1)原式=1.5-1.5-4.5,=0-4.5=-4.5;(2)原式=-5.2+3.8-(-1.2+0.5-0.77)=-5.2+3.8+1.2-0.5+0.77=-5.7+5+0.77=0.07;(3)原式= ( 25 24 - 3 8 ×24- 1 6 ×24+ 3 4 ×24 )÷5 = ( 25 24 -9-4+18 )÷5 = ( 25 24 +5 )÷5 = 5 24 +1= 29 24 ;(4...

(一)计算题: (1)23+(-73) (2)(-84)+(-49) (3)7+(-2.04) (4)4.23+(-7.57) (5)(-7/3)+(-7/6) (6)9/4+(-3/2) (7)...

=(-1又1/2-4又1/2)+(3又1/4+3又3/4)=(-6)+7=1

5000×括号里面的2+3.75%乘以4 =5000x(2+0.0375)x4 =40750 5000×括号里面的2+3.75%乘以4 =5000x(2+0.0375x4) =10750 请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!谢谢管理员推荐采纳!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我...

scanf("%5d%5d%c%c%f%f%*f,%f",&a,&b,&c1,&c2,&x,&y,&z); 123456789012345678901234567890 aaaaabbbbbccxx...xxxx yyy...yyy 任意一个浮点数,zzz..zzz 如果aaaaa不足5位与bbbbb用空格分开 bbbbb与字符c紧靠, scanf("%*f");指输入一个浮点,但这...

(1)加→除→减:20-3.75÷(0.25+0.75);(2)减、加→除:(20-3.75)÷(0.25+0.75);(3)加→除、乘:0.45×[(20.56+15.7)÷0.04].

9.875-(3又8分之7-75%)+3又4分之1 =9.875-3又8分之7+75%+3又4分之1 =6+4 =10

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com