ldcf.net
当前位置:首页 >> 1999 999×999的简便运算怎么算 >>

1999 999×999的简便运算怎么算

1999+999×999 =1000+999+999×999 =1000+999×(1+999) =1000+999×1000 =1000×(1+999) =1000×1000 =1000000

1999+999×999的简便运算过程是: 1999+999×999 =1000+999+999×999 =1000+999×(999+1) =1000+999×1000 =1000×(1+999) =1000×1000 =1000000 解题分析:因为式中的数字均是多个9参与运算,乘法过程比较复杂,这里第一步将1999拆成1000+999,出...

999×999+1999 =999×999+999+1000 =999×(999+1)+1000 =999×1000+1000 =999000+1000 =100000

=(1000-1)²+2000-1 =1000000-2×1000+1+2000-1 =1000000

999x(999+1)=999x1000=999000

解:根据拆分法和提取公因式的简便方法, 原式=999x999+999+1000 =999x(999+1)+1000 =999x1000+1000 =1000x(999+1) =1000x1000 =1000000

999*(999+1)-999+1999

999+999+1999 =1000×2+2000-3 =4000-3 =3997 你好,本题已解答,如果满意 请点右上角“采纳答案”。

7×999+7+99×4+4 =7x999+7x1+99x4+1x4 =7x(999+1)+(99+1)x4 =7x1000+4x100 =7000+400 =7400

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com