ldcf.net
当前位置:首页 >> 2.6%x%6%x=40方程怎么解 >>

2.6%x%6%x=40方程怎么解

 x十40%x一60%x=20x+0.4x-0.6x=200.8x=20x=25

3.38x=7.8 x=7.8÷3.38 x=30/13

(1)1.7x+130%x=6 3x=6 3x÷3=6÷3 x=2;(2)13-20%x=8 13-20%x+20%x=8+20%x 8+20%x=13 8+20%x-8=13-8 20%x=5 20%x÷20=5÷20% x=25;(3)37x-514x=70% 114x=70% 114x×14=70%×14 x=9.8.

1、2/9x=1-3/5 x=2/5÷2/9 x=2/5×9/2 x=9/5

(1)1.7x+130%x=6 3x=6 3x÷3=6÷3 x=2;(2)1-20%x=141-20%x+20%x=14+20%x 14+20%x=1 14+20%x-14=1-14 20%x=34 20%x÷20%=34÷20% x=154;(3)20%x+16=40 20%x+16-16=40-16 20%x=24 20%x÷20%=24÷20% x=120.

(1)76%x-21%x=110 0.55x=110 0.55x÷0.55=110÷0.55 x=200;(2)1.2x+50=137 1.2x+50-50=137-50 1.2x=87 1.2x÷1.2=87÷1.2 x=72.5;(3)x÷45%=100x÷45%×45%=100×45% x=45;(4)150%x-14x=25 1.25x=25 1.25x÷1.25=25÷1.25 x=20;(5)9.1-14%x=...

40%x=50 0.4x=50 x=125

计算步骤: 24-1.2x=6 1.2x=18 x=15

180%x-60x%=240 1.8x-0.6x=240 1.2x=240 x=200

40%X=120 40x=12000 x=300 60%X-35%X=10 60x-35x=1000 25x=1000 x=40 X+110%X=42 100x+110x=4200 210x=4200 x=20 X-50%X=140 100x-50x=14000 50x=14000 x=280

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com