ldcf.net
当前位置:首页 >> 2.6%x%6%x=40方程怎么解 >>

2.6%x%6%x=40方程怎么解

(1)x+40%x=7 x=7/140%=5 (2)120%x-x=7 x=7/20%=35 (3)x-18%x=8.2 x=8.2/82%=10

(1)76%x-21%x=110 0.55x=110 0.55x÷0.55=110÷0.55 x=200;(2)1.2x+50=137 1.2x+50-50=137-50 1.2x=87 1.2x÷1.2=87÷1.2 x=72.5;(3)x÷45%=100x÷45%×45%=100×45% x=45;(4)150%x-14x=25 1.25x=25 1.25x÷1.25=25÷1.25 x=20;(5)9.1-14%x=...

3.38x=7.8 x=7.8÷3.38 x=30/13

(1)1.7x+130%x=6 3x=6 3x÷3=6÷3 x=2;(2)13-20%x=8 13-20%x+20%x=8+20%x 8+20%x=13 8+20%x-8=13-8 20%x=5 20%x÷20=5÷20% x=25;(3)37x-514x=70% 114x=70% 114x×14=70%×14 x=9.8.

(1)x-35x=625, 25x=625, 25x÷25=625÷25 x=16;(2)212+20%x=25, 212+20%x-212=25-212, 20%x=22.5, 20%x÷20%=22.5÷20%, x=112.5;(3)80%x-40%x=3, 0.4x=3, 0.4x÷0.4=3÷0.4, x=7.5;(4)x:17=40%, x÷17=40%, x÷17×17=40%×17 x=2...

x=2/3

29%x+71%x=2/3 解:100%x=2/3 x=2/3

X+0.13X=460 1.13X=460 X约等于407.079646 这是个关于税 率的问题吗?

56%x-49%x=15/2 7%x=15/2 7%x=7.5 0.07x=7.5 X=7.5/0.07 x=750/7 X=107又1/7

41%x=85 x=8500/41

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com