ldcf.net
当前位置:首页 >> 33*103*0.1怎么简便运算 >>

33*103*0.1怎么简便运算

84×101 (300+6)×12 504×25 25×(4+8) 78×102 125×(35+8) 25×204 (13+24)×8 99×64 99×13+13

3十3十3十3十3十3十3十33一3十3x0十3÷3十3x0一1 =3x7+33-3+0+1+0-1 =21+30 =51

(1) 67+42+33+58 (2) 258-58-26-74 (3) 125×16 (4) 50×(2×4)×25 (5) 7×8×3×125 (6) 26×103 (7) 501×12 (8) 25×(40+8) (9) 39×14+61×14 (10) 163×8+37×8 (11) 202×13 (12) 77×4×5 (13) 27×99 (14) 48×250...

6.1×3.6 +36×39 =6.1×3.6+ 3.6×390 =(6.1+390)×3.6 =(400-4+0.1)×3.6 =1440-14.4+0.36 =1425.96。

小数加减乘除及简便计算习题 一、课堂练习 3.56+4.54+6.44+5.46 5.03-0.25-1.75 4.86+5.24-1.86 8.13+(1.87-0.5) 23.7-1.6-3.7-8.4 87.4-(21.25+17.4) -8.75 14.6-9.9 1.9+1.99+1.999 19.43-(6.72+1.43) 2.69-1.35+3.31-...

490+380=380+490 运用了:加法交换律 加法交换律是数学计算的法则之一。指两个加数相加,交换加数的位置,和不变。

300÷125÷8 =300÷(125×8) =300÷1000 =0.3 396-96-172-28 =(396-96)-(172+28) = 300-200 = 100 125*24 = 125*8*3 = 1000*3 = 3000 360÷24 =360÷6÷4 =60÷4 =15 240÷48 =240÷24÷2 =10÷2 =5 800÷32 =800÷8÷4 =100÷4 =25 27+456+73 =(27+73)+456 =100...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com