ldcf.net
当前位置:首页 >> 36.8%3.9%6.1简便 >>

36.8%3.9%6.1简便

36.8-3.9-6.1 =36.8-(3.9+6.1) =36.8-10 =26.8

解36·8一3·9一6·1 =3×(12*8-9-2) =3×(96-9-2) =3×85 =255

36.8-3.9-6.88=36.8-6.8-3.9-0.08=30-3.9-0.1+0.02=26.2

(40-3.2)-(4-0.1)-(60+1.2)=-28.3 40-3.2-4+0.1-60-1.2=-28.3 40-4-60-3.2+0.1-1.2=-28.3

36.8-3.9-6.12 =36.8-(3.9+6.12) =36.8-(3.9+6.1+0.02) =36.8-10-0.02 =26.8-0.02 =26.78 谢谢,请采纳

括号里的36减去3/8乘于8/9等于多少?简便运算 括号里的36减去3/8乘于8/9 =36*8/9-3/8*8/9 =32-1/3 =31又2/3

(4/9+5/6-1/3)×36 =4/9×36+5/6×-1/3×36 =16+30-12 =34 12×(1/6-1/8)×24 =12×1/6×24-12×1/8×24 =2×24-12×3 =48-36 =12 3/7x3/13x7x13 =(3/7×7)x(3/13x13) =3×3 =9 3/8x(8+15)x1/3 =3/8×8×1/3+3/8×15×1/3 =1+15/8 =2又7/8 7/13x5/11+5/13x...

梯等式计算(能简便的要简便) 4/9×[3/4-(9/16-3/8)] =4/9*3/4-4/9*9/16+4/9*3/8 =1/3-1/4+1/6 =1/4 36÷[(5/6-2/3)×3] =36 / [(5/6-4/6)*3] =36 / 1/2 =72 (1/15+2/17)×15×17 =1/15*15+2/17*17*15 =1+2*15 =31 (4/3-3/4÷3)×12 =4/3*1/2-...

36除以(1/8_3/12+1/2)简便计算 =36/(1/8+4/8-3/12) =36/(5/8-3/12) =36/(30/48-12/48) =36/(9/24) =36x24/9 =4x24 =96

3-9/22÷36/55-3/8 =3-9/22*55/36-3/8 =3-5/4-3/8 =11/8

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com