ldcf.net
当前位置:首页 >> 42x加25x=138怎么算的 >>

42x加25x=138怎么算的

42x+25x=134 (42+25)x=134 67x=134 x=134/67 x=2

42x+25x=134 67x=134 x=134/67 =2 检验x=2时,42x2+25x2=67x2=134 所以x=2是原方程的解。

42x+25x=13467x=134x=134/67=2检验x=2时,42x2+25x2=67x2=134所以x=2是原方程的解。

42x十25X=134 解:67x=134 67x÷67=134÷67 x=2 这是小学解法 根据“等式的性质”解方程,即在方程两边同时加上(或减去)同一个数,方程两边仍然相等。同理,在方程两边同时乘(或除以)相同的数,方程两边仍然相等。注意:0除外。

42x+25x=134 (42+25)x=134 67x=134 x=134÷67 x=2

5x” - 42x + 64 = 0, (5x)” - 42(5x) + 320 = 0, (5x)” - 21(10x) + 21” - 441 + 320 = 0, ( 5x - 21 )” - 121 = 0, ( 5x - 21 )” - 11” = 0, ( 5x - 21 + 11 )( 5x - 21 - 11 ) = 0, ( 5x - 10 )( 5x - 32 ) = 0, ( x - 2 )( 5x - 32 ) ...

当x=8时; 5x加2等于(42); 5*8+2 =40+2 =42

(1)15x-33=42 15x-33+33=42+33 15x=75 x=5 验算:把x=5代入方程的左边,左边=15×5-33=75-33=42左边=右边所以x=5是原方程的解.(2)5x+2.6×5=25 5x+13=25 5x+13-13=25-13 5x=12 x=2.4(3)13x-5x=32.8 8x=32.8 8x÷8=32.8÷8 x=4.1(4)4x-89=19...

x加百分之5x=0.42 x+0.05x=0.42 1.05x=0.42 x=0.4

解:设 ,比较系数,得 。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com