ldcf.net
当前位置:首页 >> 42x加25x=138怎么算的 >>

42x加25x=138怎么算的

42x+25x=138 67x=138 x=138÷67 x=138/67

42x+25x=134 (42+25)x=134 67x=134 x=134/67 x=2

42x+25x=134   67x=134 x=2

42x+25x=134 67x=134 x=134/67 =2 检验x=2时,42x2+25x2=67x2=134 所以x=2是原方程的解。

42X+25X=134 解:(42+25)X=134 67X=134 67x×67÷67=134÷67 X=2

42x+25x=134 (42+25)x=134 67x=134 x=134÷67 x=2

42x十25X=134 解:67x=134 67x÷67=134÷67 x=2 这是小学解法 根据“等式的性质”解方程,即在方程两边同时加上(或减去)同一个数,方程两边仍然相等。同理,在方程两边同时乘(或除以)相同的数,方程两边仍然相等。注意:0除外。

5x+x=42 6x=42 x=42÷6 x=7

5x” - 42x + 64 = 0, (5x)” - 42(5x) + 320 = 0, (5x)” - 21(10x) + 21” - 441 + 320 = 0, ( 5x - 21 )” - 121 = 0, ( 5x - 21 )” - 11” = 0, ( 5x - 21 + 11 )( 5x - 21 - 11 ) = 0, ( 5x - 10 )( 5x - 32 ) = 0, ( x - 2 )( 5x - 32 ) ...

27x=5.2 x~0.19

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com