ldcf.net
当前位置:首页 >> 4x一5=9解方程 >>

4x一5=9解方程

4x=9+5 4x=14 x=14/4 x=7/2 x=3.5

3(5-4X)=9 解:(5-4X)=9÷3 5-4X=3 4X=5-3 4X=2 X=0.5

5乘3.82-4x=9.5 解:19.1-4X=9.5 (移项) 19.1-4x+4x=9.5+4x 19.1=9.5+4x 19.1-9.5=9.5-9.5+4x 9.6=4x 4x=9.6 4x÷4=9.6÷4 x=2.4 验算:方程左边5乘3.82-4x =5×3.82-4×2.4 =19.1-9.6 =9.5 =方程右边 所以:2.4是方程:5乘3.82-4x=9.5的解 解析:...

(x-1.5)×9=4x+5 9x-13.5=4x+5 5x=18.5 x=3.7 请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!谢谢管理员推荐采纳!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。谢谢。

9.5÷4x=1.9 4x=9.5÷1.9 4x=5 x=5÷4 x=1.25 , 你好,本题已解答,如果满意 请点右下角“采纳答案”。

4x+9=25 4x=25—9 4x=16 x=4

解:原方程即: 4X=9.5-6.5 4x=3 x=3÷4 x=0.75 把x=0.75代入原方程检验, 4x0.75+6.5 =3+6.5 =9.5

4x=56-20 4x=36 x=9

4(x-3)2=9(x+6)2,4(x-3)2-9(x+6)2=0,则[2(x-3)+3(x+6)][2(x-3)-3(x+6)]=0(5x+12)(-x-24)=0,解得:x1=-125,x2=-24.

(1) 3 4 : 9 10 =x: 3 5 , 9 10 x= 3 4 × 3 5 , 9 10 x ÷ 9 10 = 9 20 ÷ 9 10 ,x= 1 2 ;(2)4x-16=21.68,4x-16+16=21.68+16, 4x=37.68, 4x÷4=37.68÷4, x=9.42.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com