ldcf.net
当前位置:首页 >> 5分之4与4分之1的差是它们和的几分之几? 列式计算 >>

5分之4与4分之1的差是它们和的几分之几? 列式计算

(4/5-1/4)÷(4/5+1/4) =(16/20-5/20)÷(16/20+5/20) =11/20÷21/20 =11/20×(20/21) =11/21

5/11×1/8+5/11×5/8+5/11×1/4 =5/11×(1/8+5/8+1/4) =5/11×1 =5/11

(1)( 4 5 - 1 4 )÷( 4 5 + 1 4 ),= 11 20 ÷ 21 20 ,= 11 21 ;答: 4 5 与 1 4 的差是它们和的 11 21 .(2)( 1 4 + 1 3 )×12,= 1 4 ×12+ 1 3 ×12,=3+4,=7;答:积是7.(3)设这个数是x,由题意得: 2 3 x- 1 5 x= 1 4 , 7 15 ...

(1)(45?14)÷(45+14),=1120÷2120,=1121,(2)设乙数为x,则甲数为34x,x-34x=514, 14x=514, x=137,答:45与14的差是它们和的1121,乙数是137.

(1)(45-14)÷(45+14),=1120÷2120,=1121;(2)最小的两位数是10,10的倒数是110,110+34×23,=110+12,=35.

(1)(45-14)÷(45+14)=1120÷2120,=1121.答:45与14的差是它们和的1121.(2)(40-10)÷30%=30÷30%,=100.答:乙数为100.

(1)( 4 5 - 1 4 )÷( 4 5 + 1 4 ),= 11 20 ÷ 21 20 ,= 11 21 ,(2)设乙数为x,则甲数为 3 4 x,x- 3 4 x= 5 14 , 1 4 x= 5 14 , x= 1 3 7 ,答: 4 5 与 1 4 的差是它们和的 11 21 ,乙数是 1 3 7 .

(1)(38-22)÷(38+22),=16÷60=415答:它们的差是和的415.(2)设这个数是x, 14x-2.8=1.2 14x-2.8+2.8=1.2+2.8 14x=4 14x×4=4×4 x=16 答;这个数是16.

根据题意列式为:(1)( 4 5 - 1 4 )÷( 4 5 + 1 4 );(2)( 3 5 - 2 5 ) ÷ 5 6 .

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com