ldcf.net
当前位置:首页 >> 5x=25X4一15x解方程 >>

5x=25X4一15x解方程

5x=100-15x,5x+15x=100.20x=100.x=5

解:5x+2.8*4=16.2 5x+11.2=16.2 5x=16.2-11.2 5x=5 x=1

详答如下

(1)原式=x2-xy-8xy+8y2,=x2-9xy+8y2;(2)解:原式=25x2÷(-5x2)+15x3y÷(-5x2)-20x4÷(-5x2),=-5-3xy+4x2;(3)解:原式=12+12-2,=-1;(4)解:原式=4x2+12xy+9y2-4x2+y2,=12xy+10y2;(5)解:去括号得:8x-x2+25=-2-x2-x-3x-3,...

50+15x=25x 25x-15x=50 10x=50 x=50÷10 x=5

用简便方法计算。 25X45X125X( ) =25X45X125X( ) =( )X45X()=( ) 25X45X125X(4+6 ) =25X45X125X( 10) =( 250)X45X(125) =5x50x5x9x25x5 =5x5x5x25x9x50 =5x5x5x5x5x5x9x10 =15625x90 =1406250

肯定错了啊,与5的积就是要和5相乘,而不是相加 正确的是 4×25×5 =500

错了, 4x(25x5)=500,25x4+5x4=120

不同,一个先算乘 一个先算除

12x35 =6×(2×35) =6×70 =420 85x5x4 15x24 =15×4×6 =60×60 =360 4x8x25 =4×25×8 =100×8 =800 25x(24+56) =25×80 =25×4×20 =100×20 =2000 84x125x8 =84x(125x8 ) =84x1000 =84000 5x(28x4) =5×4×28 =20×28 =560

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com