ldcf.net
当前位置:首页 >> 5x8+2=42出个应用题 >>

5x8+2=42出个应用题

某手工小组计划教师节前做一批手工品赠给老师,如果每人做5个,那么就比计划少2个;如果每人做6个,那么就比计划多8个。请问手工小组有几个人 ? 设:手工小组有x个人。 5x+2=6x-8 6x-5x=8+2 x=10 答:手工小组有10个人。

(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x...

x*8=88 x=11 y-90=1 y=91 2x-98=2 x=50...6=5x x=-1/5 6*x=42 x=7 55-y=33 y=22...2011-02-17 10道一元一次方程应用题带答案 3450 ...

(5a+4a)=540 3x+4x=350 3y=12×4 X:(350-X)=3:4 0.8x=0. 3x+48=168 3x-x=156 3x+11=5x-5 3.8x=17.48 x÷6.7=19.43 3x+1.5x=135 100-5x=93 x+12.8=30 55-x=32.76 x÷70=4.9 5.6x=78.4 18x+21=48 8x-4x=56 3.6x+2.2x=63.8 2x+24=108 2x+8=16 6X+2=3...

一元一次方程: 1. 2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x) 2. 11x+64-2x=100-9x 3. 15-(8-5x)=7x+(4-3x) 4. 3(x-7)-2[9-4(2-x)]=22 5. 3/2[2/3(1/4x-1)-2]-x=2 6. 2(x-2)+2=x+1 7. 0.4(x-0.2)+1.5=0.7x-0.38 8. 30x-10(10-x)=100 9. 4(x+2)=5(x-2) 10. 120-4(x+...

7x-8=6 65x+35=100 19y+y=40 25-5x=15 79...52x+242=42 3x+196=3 23x+32=238 176x+134=...2014-02-12 小学六年级上册数学计算题50道应用题50...

2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x) 2.11x+64-2x=100-9x 3.15-(8-5x)=7x+(4-3x) 4.3(x-7)-2[9-4(2-x)]=22 5.3/2[2/3(1/4x-1)...

26×1.5= 2x 0.5×16―16×0.2=4x 9.25-X=0.403 16.9÷X=0.3 X÷0.5=2.6 3-5x=80 1.8-6x=54 6.7x-60.3=6.7 9 +4x=40 ...

(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com