ldcf.net
当前位置:首页 >> 6.8÷0.5 4.2÷0.25 2.1÷0.2 1.9÷0.1 6.8×2 4.2×4 2.1X >>

6.8÷0.5 4.2÷0.25 2.1÷0.2 1.9÷0.1 6.8×2 4.2×4 2.1X

(4.2÷0.8一0.5)x0.2 =4.2÷4-0.1 =1.05-0.1 =0.95

可以,1.1x2.1x0.5÷4.2=1.1x0.5x(2.1÷4.2)=1.1x0.5x0.5=(1+0.1)1x(0.5x0.5) =(1+0.1)x0.25=0.25+0.025=0.275

0.6x+0.3×4=4.2 0.6x+1.2=4.2 0.6x=3 x=5

9-0.22=8.78, 4.2÷0.14=30, 3.8x+2.5x=6.3x, 10÷0.4=25, 4.8+0.3=5.1, 0.5b-0.2b+1.3b=1.6b, 12×2.5×8=240, 0.25×4.3×4=4.3, 15÷1.5+15=25, 0.5×4÷0.5×4=16.

0.65×4=2.6;0.99÷3=3.3;1÷4=0.25;4.2÷3=1.4;1-0.2÷0.2=0;10x-7.8x=2.2x;23.1×0.1=2.31;9.1÷7=1.3;2.5×4×12=120;1.05×100=105;0×3.75a=0;3.5×4=14.

(1)5.4+2x=8.6, 5.4+2x-5.4=8.6-5.4, 2x=3.2, 2x÷2=3.2÷2, x=1.6;(2)2.5:5=x:8, 5x=2.5×8, 5x=20, 5x÷5=20÷5, x=4;(3)0.2=1-x24, 0.2+x24=1-x24+x24, 0.2+x24=1,0.2-0.2+x24=1-0.2, x24=0.8, x=0.8×24, x=19.2;(4)34...

(x-1)÷0.2-(x+2)÷0.4=0.5 两边乘2 10(x-1)-5(x+2)=1 10x-10-5x-10=1 5x-20=1 5x=1+20 5x=21 x=4.2 , 你好,本题已解答,如果满意 请点右下角“采纳答案”。

0.02×0.1=0.002 5.06x-4.07x=0.99x 12-7.8=4.2 a+0.4a=1.4a 12÷0.3=40 4.6x+2.7x=7.3x 1.7+0.43=2.13 0.58a-0.47a=0.11a 1.5×0.4=0.6 4.8x-3.1x=1.7x 1.25×0.2=0.25 12a-8.4a=3.6a 64.32÷16=4.02 6x-4.9x=1.1x 5.1b+11.9b=17b 1.23÷3=0.41 100×...

0.4×3=1.2, 4.35×100=435, 3.5x+x=4.5x, 0.72÷0.9=0.8, 9.85×0=0, 40×0.1=4, 32x-4x=28x, 7.2÷6=1.2, 0.25×4=1, 1×0.05=0.05, 17a-5a=12a, 7.82÷1=7.82, 0.125×8=1, 99×3.2+6.8=323.6, a-0.2a=0.8a, 0.34÷0.17=2, 4.3×2=8.6, ...

0.1÷(0.2÷0.3)÷(0.3÷0.4)÷(0.4÷0.5)÷(0.5÷0.6) =0.1÷(2/3)÷(3/4)÷(4/5)÷(5/6) =0.1×(3/2)×(4/3)×(5/4)×(6/5) =0.1×(6/2) =0.3

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com